Mokotów - informacja o planach miejscowych

Mokotów - plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 1032/LXVII/98 z dnia 18.06.1998 r. 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 54 z dnia 9.09.1998 r. poz. 212 

Obowiązuje od dnia: 24.09.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 496/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000 r.

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 poz. 1277

Obowiązuje od dnia: 24.11.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2349/17 z dnia 22.03.2021
wyrok NSA sygn. akt II OSK 3036/18 z dnia 08.07.2021

Uchwała Rady m.st. Warszawy  nr LXXXII/2739/2006 z dnia 10.10.2006 oraz zmiana (sprostowanie błędu drukarskiego) - uchwała nr XI/322/2007 z dnia 14.06.2007

 

Opublikowany:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 230 z dnia 14.11.2006 poz. 8504
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4065

Obowiązuje od dnia: 29.11.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 352/17 z dnia 22.09.2017
postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 578/21 z dnia 15.09.2021

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XI/315/2007 z dnia 14.06.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4061 

Obowiązuje od dnia: 16.08.2007 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2807/2010 z dnia 9.11.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6567

Obowiązuje od dnia: 12.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIV/1534/2013 z dnia 18.04.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6787

Obowiązuje od dnia: 18.07.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVIII/1817/2013 z dnia 17.10.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.11.2013 poz. 12259

Obowiązuje od dnia: 27.12.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2076/2014 z dnia 15.05.2014 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3.06.2014 poz. 5525 

Obowiązuje od dnia: 18.06.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2381/2014 z dnia 30.10.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.12.2014 poz. 11232

Obowiązuje od dnia: 20.12.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVI/654/2016 z dnia 21.04.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.05.2016 poz. 4476

Obowiązuje od dnia: 09.06.2016 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/349/2019 z dnia 4.07.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9006

Obowiązuje od dnia: 29.08.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIII/1304/2021 z dnia 14.01.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.01.2021 poz. 611

Obowiązuje od dnia: 25.02.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LV/1697/2021 z dnia 14.10.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 02.11.2021 poz. 9262

Obowiązuje od dnia: 17.11.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1753/2021 z dnia 18.11.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30.11.2021 poz. 10497

Obowiązuje od dnia: 10.01.2022 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIII/2035/2022 z dnia 07.04.2022

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.04.2022 poz. 4641

Obowiązuje od dnia: 20.05.2022 r.

Plan w serwisie mapowym

Mokotów - plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: SOL-AR Jerzy Solarek

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLV/1084/2005 z dnia 20.01.2005

Inne uchwały:
nr LVII/1482/2017 z dnia 16.11.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 18.02.2008 r. - 18.03.2008 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 23.09.2013 r. - 23.10.2013 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - zakończona

Wykonawca: SOL-AR Jerzy Solarek

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLV/1084/2005 z dnia 20.01.2005

Inne uchwały:
nr LVII/1482/2017 z dnia 16.11.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 18.02.2008 r. - 18.03.2008 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 23.09.2013 r. - 23.10.2013 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LII/1368/2005 z dnia 19.05.2005

Inne uchwały:
nr XXXVII/1123/2008 z dnia 10.07.2008 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 07.01.2008 r. - 07.02.2008 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

Inne uchwały:
nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018 (uchwała podziałowa)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

Inne uchwały:
nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018 (uchwała podziałowa)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

Inne uchwały:
nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018 (uchwała podziałowa)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1516/2005 z dnia 8.07.2005

Inne uchwały:
nr LXIII/1733/2018 z dnia 22.03.2018 (uchwała podziałowa)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 21.09.2011 r. - 20.10.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 18.06.2012 r. - 23.07.2012 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2274/2006 z dnia 18.05.2006

Inne uchwały:
nr XXX/953/2008 z dnia 8.05.2008 (zmiana granic planu)

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2025 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVII/2419/2006 z dnia 22.06.2006

Inne uchwały:
nr LXXVI/1962/2014 z dnia 13.02.2014 (podział)
nr XXVI/655/2016 z dnia 21.04.2016 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 15.09.2008 r. - 15.10.2008 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 08.04.2013 r. - 08.05.2013 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2025 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVII/2419/2006 z dnia 22.06.2006

Inne uchwały:
nr LXXVI/1962/2014 z dnia 13.02.2014 (podział)
nr XXVI/655/2016 z dnia 21.04.2016 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 15.09.2008 r. - 15.10.2008 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 08.04.2013 r. - 08.05.2013 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXX/2515/2006 z dnia 31.08.2006

Inne uchwały:
nr LX/1832/2009 z dnia 27.08.2009 (podział)
nr LXXXV/2485/2010 z dnia 24.06.2010 (sprostowanie błędu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 22.04.2009 r. - 22.05.2009 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2025 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIV/2861/2006 z dnia 26.10.2006

Inne uchwały:
nr LX/1831/2009 z dnia 27.08.2009 (podział)

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o. 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1500/2009 z dnia 5.02.2009

Inne uchwały:
nr LXXIV/2289/2010 z dnia 18.03.2010 (sprostowanie błędu)
nr LVII/1481/2017 z dnia 16.11.2017 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 04.04.2012 r. - 09.05.2012 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Etap sporządzania:

Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2665/2010 z dnia 23.09.2010

Wyłożenia:
I wyłożenie: 25.09.2017 r. - 25.10.2017 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 16.11.2022 r. – 07.12.2022 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

 

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2666/2010 z dnia 23.09.2010

Inne uchwały:
nr VIII/140/2011 z dnia 27.01.2011 (wprowadzenie zmiany)
nr XXI/555/2019 z dnia 07.11.2019 (podział)

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2025 r.

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIX/1016/2017 z dnia 19.01.2017

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2025 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVIII/1509/2017 z dnia 30.11.2017 

Zbieranie wniosków do 7.03.2018 r.

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2131/2018 z dnia 18.10.2018

Zbieranie wniosków do 12.07.2019 r.

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/863/2020 z dnia 14.05.2020

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXVII/1149/2020 z dnia 24.09.2020

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LV/1702/2021 z dnia 14.10.2021

Zbieranie wniosków do 21.12.2021 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 30.01.2023 – 27.02.2023 r.

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXI/2325/2022 z dnia 13.10.2022

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2025 r.