Ochota - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1445/2008 z dnia 18.12.2008

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 26.01.2009 poz. 192

Obowiązuje od dnia: 26.02.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1706/2009 z dnia 18.06.2009

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z dnia 30.07.2009 poz. 3607

Obowiązuje od dnia: 30.08.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVI/2058/2009 z dnia 5.11.2009

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 206 z dnia 13.12.2009 poz. 6045

Obowiązuje od dnia: 02.01.2010 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2808/2010 z dnia 9.11.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207 z dnia 12.12.2010 poz. 6568

Obowiązuje od dnia: 12.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXII/747/2012 z dnia 23.02.2012

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21.03.2012 poz. 2862

Obowiązuje od dnia: 21.04.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1730/2018 z dnia 22.03.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.04.2018 poz. 3413

Obowiązuje od dnia: 20.04.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

 [unieważniony w całości] 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1063/2017 z dnia 9.02.2017

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20.02.2017 poz. 1647

Obowiązuje od dnia: -----------------

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2062/2018 z dnia 30.08.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8877

Obowiązuje od dnia: 05.10.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXIII/464/2011 z dnia 22.09.2011

Inne uchwały:
nr XXX/737/2016 z dnia 16.06.2016 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 30.06.2014 r. - 30.07. 2014 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVII/2002/2014 z dnia 20.03.2014

Wyłożenia:
I wyłożenie: 21.09.2020 r. - 14.10.2020 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 04.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIII/2071/2018 z dnia 30.08.2018

Zbieranie wniosków do dnia 09.01.2019 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 09.07.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXI/910/2020 z dnia 18.06.2020

Zbieranie wniosków do dnia 4.06.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1525/2021 z dnia 10.06.2021

Zbieranie wniosków do dnia 14.09.2021 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wniosków - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1528/2021 z dnia 10.06.2021

Zbieranie wniosków do dnia 3.09.2021 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza zbierania wniosków - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1527/2021 z dnia 10.06.2021

Zbieranie wniosków do dnia 14.09.2021 r.

Stan aktualizacji: 26.08.2021 r.