Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Osiedla Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

Warszawa będzie się rozwijać. Dobre miejsca do życia, pracy i wypoczynku mogą powstać na obszarach rozwojowych wyznaczonych w ramach projektu Osiedla Warszawy.

Celem projektu jest analiza obszarów, gdzie możliwy jest rozwój funkcji mieszkaniowej rozumianej zgodnie ze współczesnymi standardami - w powiązaniu z miejscami pracy i wypoczynku, z usługami i zielenią, a przede wszystkim z miejscami, gdzie można dojechać komunikacją miejską. Wstępnie wyznaczono kilkanaście lokalizacji do analizy pod kątem przyszłego wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego. Pilotaż projektu zaczął się w 2018 roku i objął tereny Portu Żerańskiego i FSO Żerań. 

Najlepsze pomysły na miasto rodzą się w dialogu. Projekt Osiedla Warszawy pokazuje, jak to może wyglądać. W transparentnym procesie biorą udział przedstawiciele miasta, prywatni inwestorzy i strona społeczna - użytkownicy obszaru, potencjalni mieszkańcy, sąsiedzi, organizacje pozarządowe, aktywiści działający lokalnie. W prace analityczne zaangażowani są architekci, urbaniści i socjolodzy.  Wnioski z tak realizowanego dialogu są wykorzystywane przy tworzeniu polityki przestrzennej miasta – nowego studium, ale i planów miejscowych. Rozmowa jest kluczowa, by pokazać i przeanalizować uwarunkowania i kierunki rozwoju, aby wybrać najlepsze rozwiązania dla naszego miasta.

W lokalizacjach rozpatrywanych pod kątem przyszłych osiedli znajdują się zarówno grunty będące własnością miasta, jak i prywatne, dlatego tak ważny jest proces rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu tych terenów. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi właścicielami działek. Miasto dysponując własnymi nieruchomościami, chce na nich realizować nie tylko infrastrukturę społeczną, ale także politykę Mieszkania 2030. Niezwykle ważna dla jakości życia w Warszawie jest bogata oferta mieszkań miejskich oraz lokali budowanych przez TBS. W interesie wszystkich leży dobre rozplanowanie dróg, które są ogólnodostępne oraz wysoka jakość przestrzeni publicznych.

Osiedla Warszawy doskonale wpisują się w działania rewitalizacyjne. Chodzi o to, by przywrócić miastu obszary zdegradowane, które po ich zagospodarowaniu poprawią jakość życia nie tylko nowych mieszkańców, ale także wszystkich w sąsiedztwie. Przy okazji realizacji dużych projektów z udziałem miasta, oprócz nowych domów i ulic, powstaną też szkoły, przedszkola, żłobki. Poprawi się jakość infrastruktury podziemnej, dostęp do różnych sieci, w tym centralnego ogrzewania. Obiekty zabytkowe mogą szybciej odzyskać dawny blask.

 

 

Obszary rozwojowe