Szanowni Państwo,

18 stycznia 2024 r. udostępniliśmy nową wersję aplikacji dla geodetów – program InterMap v10.0 –build 24025. W nowej wersji została poprawiona między innymi wizualizacja punktowych urządzeń technicznych oraz eksport do dxf obiektów obudowa ochronna przewodu.

Udostępniliśmy również nową wersję bazy FDB (BAZA_18-01-2024.FDB). Nową wersję aplikacji i plik FDB można pobrać ze strony z informacjami dla geodetów.

Prosimy o zainstalowanie i korzystania z aktualnej wersji programu przy opracowywaniu wyników prac geodezyjnych.

Często zadawane pytania

Płatność w Portalu będzie możliwa wtedy, gdy pracownik naszego biura wystawi Dokument Obliczenia Opłaty. Czyli dopiero gdy wniosek otrzyma status „WYCENIONY”.

Status wniosku można zobaczyć w oknie „Moje wnioski”.

Gdy złożysz wniosek przez Portal, otrzymuje on status „ZAREJESTROWANY”. Takiego wniosku nie można jeszcze opłacić poprzez Portal.

Pracownik urzędu, który realizuje wniosek sprawdza go pod względem formalnym. Sprawdza czy osoba, która złożyła wniosek może otrzymać zamówione dane. Jeśli wszystko jest w porządku, wystawia dla wniosku Dokument Obliczenia Opłaty. Wniosek zmienia status na ‘WYCENIONY’. Taką informację  otrzymasz mejlem.

Opcja „Opłać online” będzie już aktywna. Dopiero wtedy możesz zapłacić za wniosek.  Po zapłaceniu, otrzymasz zamówione dane w sposób, który wybrałeś we wniosku – np. pocztą lub będziesz mógł je pobrać w portalu.

Najczęstszą przyczyną tego problemu są ustawienia przeglądarki internetowej, które blokują wyskakujące okienka. W ustawieniach przeglądarki proszę zezwolić na wyskakujące okienka. Przy korzystaniu z Portalu Interesanta zalecamy przeglądarki Chrome i Firefox ( najnowsze wersje).

Taki wniosek możesz złożyć tylko dla budynku/budynków, które są odrębnymi od gruntu przedmiotami własności i mają założoną tzw. jednostkę rejestrową budynkową.

Budynek, dla którego chcesz złożyć wniosek nie jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności i nie ma założonej takiej jednostki.

Jeśli chcesz uzyskać informację o budynku/budynkach, które nie są odrębną własnością od gruntu, złóż wniosek o wypis z rejestru gruntów dla działki, na której leży budynek/budynki lub o wypis z kartoteki budynków, dla wybranego budynku/budynków.

Gdy naciśniesz przycisk - Wyślij zamówienie, Portal powinien przekierować Cię do podpisu wniosku przez Profil Zaufany. Jeśli tak się nie stało, to prawdopodobnie problemem są  ustawienia przeglądarki internetowej. Może ona blokować przekierowania i wyskakujące okienka.

Żeby to zmienić, w ustawieniach danej przeglądarki wybierz opcję, która zezwala stronie na używanie przekierowań.

Dla Portalu Interesanta zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek Chrome i Firefox.