Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych

Publikujemy zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego:

  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
  3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
  4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Informacje publikujemy w plikach zbiorczych od sierpnia 2020 r. co miesiąc.

Dane z lat ubiegłych umieściliśmy w przyciskach poniżej.  


Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych w wydziałach architektury i budownictwa dla poszczególnych dzielnic, publikują burmistrzowie na stronach internetowych dzielnic. Wykaz linków w zestawieniu na dole strony.


Podstawa prawna

Zarządzenie nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych

Załączniki:

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach w serwisach dzielnicowych

Wyszukiwarka zgłoszeń w BIP