Praga Północ - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2737/2010 z dnia 21.10.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia 22.12.2010 poz. 7211

Obowiązuje od dnia: 22.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXI/1683/2013 z dnia 11.07.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.07.2013 poz. 8440

Obowiązuje od dnia: 26.08.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005

Inne uchwały:
nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)
nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005

Inne uchwały:
nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)
nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005

Inne uchwały:
nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)
nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005

Inne uchwały:
nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)
nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1330/2005 z dnia 21.04.2005

Inne uchwały:
nr XCIII/2379/2014 z dnia 30.10.2014 (podział)
nr LXII/1670/2018 z dnia 1.03.2018 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 28.09.2011 r. - 28.10.2011 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1508/2005 z dnia 8.07.2005

Wyłożenia:
I wyłożenie: 10.10.2011 r. - 08.11.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 30.03.2015 r. - 29.04.2015 r.
 

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2810/2010 z dnia 9.11.2010

Inne uchwały:
nr XCIV/2427/2014 z dnia 6.11.2014 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 22.06.2018 r. - 30.07.2018 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 29.03.2021 r. - 20.04.2021 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2810/2010 z dnia 9.11.2010

Inne uchwały:
nr XCIV/2427/2014 z dnia 6.11.2014 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2810/2010 z dnia 9.11.2010

Inne uchwały:
nr XCIV/2427/2014 z dnia 6.11.2014 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVI/1961/2014 z dnia 13.02.2014 

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXX/2048/2014 z dnia 3.04.2014

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2019 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 26.05.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVI/657/2016 z dnia 21.04.2016

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2019 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 26.05.2021 r.