Praga Południe - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 143/VIII/99 z dnia 29.04.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 59 z dnia 12.07.1999 poz. 2082

Obowiązuje od dnia: 27.07.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 325/19 z dnia 22.05.2019

Uchwała Rady m.st. Warszawy, nr LXXXIII/2764/2006 z dnia 19.10.2006, zmieniona (sprostowanie błędów) uchwałą nr VIII/139/2011 z dnia 27.01.2011 

 

Opublikowany: 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 227 z dnia 9.11.2006 poz. 8461
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 poz. 632 z dnia 18.02.2011

Obowiązuje od dnia: 10.12.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy, nr XLIII/1341/2008 z dnia 13.11.2008 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 217 z dnia 16.12.2008 poz. 9258

Obowiązuje od dnia: 16.01.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2737/2010 z dnia 21.10.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia 22.12.2010 poz. 7211

Obowiązuje od dnia: 22.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXV/1938/2014 z dnia 30.01.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7.02.2014 poz. 1272

Obowiązuje od dnia: 10.03.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCII/2349/2014 z dnia 16.10.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6.11.2014 poz. 10696

Obowiązuje od dnia: 07.12.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2413/2014 z dnia 6.11.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11580

Obowiązuje od dnia: 15.01.2015 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr L/1218/2017 z dnia 8.06.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.06.2017 poz. 5415

Obowiązuje od dnia: 04.07.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr L/1219/2017 z dnia 8.06.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.06.2017 poz. 5416

Obowiązuje od dnia: 04.07.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2063/2018 z dnia 30.08.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8878

Obowiązuje od dnia: 04.10.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIV/2089/2018 z dnia 27.09.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.10.2018 poz. 9433

Obowiązuje od dnia: 20.10.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VII/91/2019 z dnia 14.02.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.02.2019 poz. 2576

Obowiązuje od dnia: 29.03.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIX/466/2019 z dnia 26.09.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8.10.2019 poz. 11638

Obowiązuje od dnia: 23.10.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008

Inne uchwały:
nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 (zmiana granic planu)
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie błędu) 
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 (podział na części)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r.
wykaz uwag
III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008

Inne uchwały:
nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 (zmiana granic planu)
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie błędu) 
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 (podział na części)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r.
wykaz uwag
III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/952/2008 z dnia 8.05.2008

Inne uchwały:
nr XLVI/1435/2008 z dnia 18.12.2008 (zmiana granic planu)
nr XCIV/2802/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie błędu) 
nr XXXI/782/2016 z dnia 7.07.2016 (podział na części)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 20.04.2011 r. - 20.05.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 27.08.2012 r. - 21.09.2012 r.
wykaz uwag
III wyłożenie: 30.12.2013 r. - 31.01.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

Inne uchwały:
nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 09.03.2020 r. - 08.05.2020 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

lan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

Inne uchwały:
nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 25.03.2021 r. - 15.04.2021 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

Inne uchwały:
nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 26.05.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011

Inne uchwały:
nr XVII/419/2019 z dnia 29.08.2019 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/749/2012 z dnia 23.02.2012

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

Inne uchwały:
nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXVI/894/2012 z dnia 17.05.2012

Inne uchwały:
nr LIV/1312/2017 z dnia 31.08.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.03.2016 r. - 04.04.2016 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIII/2377/2014 z dnia 30.10.2014

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: PW FUGA Jan Kempa oraz Budplan Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2426/2014 z dnia 6.11.2014

Inne uchwały:
nr XX/609/2019 z dnia 28.11.2019 (zmiana granic)

Zbieranie wniosków do dnia 28.05.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIX/456/2015 z dnia 5.11.2015

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIX/457/2015 z dnia 5.11.2015

Inne uchwały:
nr L/1221/2017 z dnia 8.06.2017 (zmiana granic)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXII/1671/2018 z dnia 1.03.2018

Zbieranie wniosków do dnia 13.02.2020 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.04.2021 r. - 10.05.2021 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
 

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr VII/94/2019 z dnia 14.02.2019

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.