IMG_0210_0.JPG

Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej oraz Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta pełnią przede wszystkim rolę opiniotwórczą.

Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem lokalizacji oraz formy istniejących lub planowanych w przestrzeni publicznej tymczasowych, niewielkich obiektów architektonicznych, a także pomników, upamiętnień, murali  i innych dzieł sztuki. Wydział uzgadnia i opiniuje również projekty formy zewnętrznej budynków oraz projekty systemów identyfikacji wizualnej. Istotnym elementem działalności Wydziału są zagadnienia dotyczące reklamy zewnętrznej tj. formy i lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Wydział podejmuje też działania w sprawach nieuzgadnianych bądź nielegalnych naniesień w przestrzeni publicznej.

Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem inwestycji kształtujących przestrzeń publiczną, w szczególności ulic, placów, obiektów inżynieryjnych oraz projektów iluminacji. Prowadzi też prace związane z regulacjami standaryzującymi elementy seryjne wykorzystywane w przestrzeni publicznej, w szczególności dotyczy to: ławek, koszy na śmiecie, latarni, wygrodzeń, wiat przystankowych, słupów reklamowych. 

Zarządzaniem przestrzenią publiczną w Warszawie zajmują się: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (zieleń w pasach dróg ZDM i niektóre parki), burmistrzowie dzielnic (w Śródmieściu jednostką wykonująca zadania w imieniu burmistrza jest Zarząd Terenów Publicznych).


Informacja dla dziennikarzy:

Wydziały udzielają informacji wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Prasowego przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Tel. 22.443.3380
Fax 22.443.3393, 22.620.1178
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl