Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Publikacje

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz,

W tym miejscu znajdziecie Państwo wszystkie publikacje, które są wydawane przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:

 

„Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta” to rocznik wydawany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, w którym prezentowane są najciekawsze projekty architektoniczne, nad którymi pracowało Biuro, a także informacje o współczesnej Warszawie. Magazyn jest miejscem dyskusji o tym, co ważnego dzieje się w przestrzeni miasta. Rozmawiamy z architektami, prezentujemy wyniki konkursów architektonicznych, opowiadamy o warsztatach projektowych i konsultacjach.

Pierwszy egzemplarz trafił do rąk czytelników na początku 2019 r. W roku 2020 pojawił się kolejny numer.

 

Ta forma zastępuje ukazujący się przez wiele lat monograficzne w swoim charakterze publikacje „Krajobrazu Warszawskiego”. Dzięki tak zróżnicowanej tematyce będziemy mieli szansę szerzej pokazać, nad czym pracujemy. Więcej >>> 

 

Magazyn urbanistyczno-architektoniczny "Krajobraz Warszawski" ukazywał się od 1994 do końca 2016 r. Początkowo wydawany jako dodatek urbanistyczno-architektoniczny do stołecznego dwutygodnika "Ratusz", szybko jednak zaczął funkcjonować jako odrębne wydawnictwo. Później magazyn wydało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z innymi jednostkami Urzędu m.st. Warszawy (m.in. z Biurem Drogownictwa i Komunikacji czy Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków). Ukazało się 188 numerów pisma w nakładzie 1000 egzemplarzy. Numery są przekazywane zainteresowanym bezpłatnie, a obecnie, wraz z uruchomieniem serwisu architektura.um.warszawa.pl, niemal wszystkie dotychczas wydane numery zostały umieszczone w Internecie.

Wydawnictwo przez lata cieszyło się dużym zainteresowaniem wszystkich, którym bliskie są sprawy urbanistyki i architektury Warszawy. Podkreślić też należy, że Krajobraz Warszawski był jedynym wychodzącym nieprzerwanie przez wiele lat pismem Urzędu m.st. Warszawy dokumentującym działalność władz miasta w dziedzinie urbanistyki i architektury, prezentującym wyniki konkursów i promującym dobre rozwiązania przestrzenne.

 

Archiwalne i najnowsze numery "Krajobrazu Warszawskiego":

Krajobraz Warszawski - okładki pierwszych 100 numerów 

 

Prezentujemy także wydawnictwa o architekturze i rozwoju miasta stołecznego Warszawy