Rembertów - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 393/XXXIV/98 z dnia 21.04.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Warszawskiego nr 51 z dnia 3.09.1998 poz. 183

Obowiązuje od dnia: 18.09.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 404/XXXVI/98 z dnia 10.06.1998 zmieniona uchwałą nr 28/V/99 z dnia 03.02.1999 (m.in. zmiana nazw ulic w tytule i treści planu i wyłączenie działek)

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 91 z dnia 16.08.2000 poz. 902 i 903

Obowiązuje od dnia: 31.08.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 457/XXXVII/98 z dnia 18.06.1998, zmieniona uchwałą nr 149/XX/2000 z dnia 31.01.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 22 z dnia 17.02.2000 poz. 139 i 140

Obowiązuje od dnia: 03.03.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXX/603/2004 z dnia 13.05.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3166

Obowiązuje od dnia: 15.06.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2816/2010 z dnia 9.11.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 208 z dnia 13.12.2010 poz. 6596

Obowiązuje od dnia: 13.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/270/2019 z dnia 30.05.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 poz. 7919

Obowiązuje od dnia: 28.07.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LV/1698/2021 z dnia 14.10.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 02.11.2021 poz. 9263

Obowiązuje od dnia: 17.11.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1754/2021 z dnia 18.11.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30.11.2021 poz. 10498

Obowiązuje od dnia: 15.12.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uwaga!
Plan wygasza całkowicie:

  • mpzp. obszaru nr 2 „Kordiana”
  • zmianę mpzp. obszaru nr 2 „Kordiana” w obrębie 3-09-20 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 116; 115; 17; 117; 118; 25/2
  • mpzp. obszaru przy ul. Strycharskiej

oraz częściowo:

  • mpzp. obszaru nr 1 - „al. gen. Antoniego Chruściela «Montera»”
  • mpzp. Nowego Rembertowa w gminie Warszawa-Rembertów

 

Wyroki:
Postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 894/22 z dnia 08.07.2022 
 

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

W związku z reformą planowania przestrzennego (nowelizacja z 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie podajemy obecnie prognozowanych terminów uchwalenia planów miejscowych.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LIX/1861/2022 z dnia 20.01.2022 

Zbieranie wniosków do dnia 12.09.2022 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.