Rembertów - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 393/XXXIV/98 z dnia 21.04.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Warszawskiego nr 51 z dnia 3.09.1998 poz. 183

Obowiązuje od dnia: 18.09.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 404/XXXVI/98 z dnia 10.06.1998 zmieniona uchwałą nr 28/V/99 z dnia 03.02.1999 (m.in. zmiana nazw ulic w tytule i treści planu i wyłączenie działek)

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 91 z dnia 16.08.2000 poz. 902 i 903

Obowiązuje od dnia: 31.08.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 457/XXXVII/98 z dnia 18.06.1998, zmieniona uchwałą nr 149/XX/2000 z dnia 31.01.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 22 z dnia 17.02.2000 poz. 139 i 140

Obowiązuje od dnia: 03.03.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Rembertów nr 282/XXXVI/01 z dnia 1.03.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 53 z dnia 28.03.2001 poz. 501

Obowiązuje od dnia: 12.04.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2105/05 z dnia 18.04.2006
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 590/08 z dnia 28.11.2008
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 805/08 z dnia 28.11.2008
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 624/08 z dnia 17.12.2008
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1437/13 z dnia 08.01.2014

Zobacz również: zmiana tego planu poniżej.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/171/2003 z dnia 12.06.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 193 z dnia 18.07.2003 poz. 4915

Obowiązuje od dnia: 02.08.2003 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXX/603/2004 z dnia 13.05.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3166

Obowiązuje od dnia: 15.06.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXI/721/2007 z dnia 20.12.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 414

Obowiązuje od dnia: 10.03.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2816/2010 z dnia 9.11.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 208 z dnia 13.12.2010 poz. 6596

Obowiązuje od dnia: 13.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/270/2019 z dnia 30.05.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.06.2019 poz. 7919

Obowiązuje od dnia: 28.07.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: PW FUGA Jan Kempa oraz Budplan Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2815/2010 z dnia 9.11.2010

Inne uchwały:
nr LXXIII/2066/2018 z dnia 30.08.2018

Wyłożenia:
I wyłożenie: 26.05.2014 r. - 25.06.2014 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 08.04.2021 r. - 30.04.2021 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - zakończona

Wykonawca: BPRW S. A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLI/1144/2012 z dnia 30.08.2012

Inne uchwały:
nr LIV/1311/2017 z dnia 31.08.2017 

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.06.2021 - 15.07.2021
wykaz uwag

Plan uchwalony na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.10.2021 r.

Stan aktualizacji: 14.10.2021 r.