Remonty i modernizacje

 zdjęcie z katerą warszawsko-praską na tle panoramy Warszawy
zdjęcie z katerą warszawsko-praską na tle panoramy Warszawy

W ramach Programu Rewitalizacji modernizujemy i remontujemy kamienice. Prace są zakrojone na szeroką skalę i w zalażności od potrzeb obejmują: odnawianie dachów, balkonów, elewacji, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów, remonty klatek schodowych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.

Czasami łączymy mieszkania, żeby uzyskać dla rodzin pełnowartościową  przestrzeń do życia, budujemy łazienki tam, gdzie do tej pory ich nie było. Porządkujemy podwórka, wcześniej konsultując zmiany z  mieszkańcami i mieszkankami, żeby odpowiadały ich potrzebom w jak największym stopniu.

Podłączamy budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zależy nam, żeby mieszkańcy i mieszkanki rewitalizowanego obszaru żyli w godnych warunkach. Chcemy też, aby mniej płacili za ogrzewanie i oddychali czystszym powietrzem. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła, czyli różnego rodzaju pieców z pewnością przyczynia się do osiągnięcia tego celu.

Budujemy także nowe mieszkania na wynajem.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o remontach i modernizacjach budynków mieszkalnych sprawdź strony:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o budowie nowych mieszkań na wynajem sprawdź strony:


Jeśli jesteś właścicielem zabytku i chciałbyś złożyć wniosek o dotację na jego remont – wszelkie informacje znajdziesz na stronie  Biura Stołecznego  Konserwatora Zabytków 

Jeżeli planujesz inwestycję, to możesz skorzystać z różnych form finansowego wsparcia: 

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje mogą skorzystać z dofinansowania, prowadzonego cyklicznie przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, na podstawie  Uchwały m.st. Warszawy.

Dofinansowanie można wykorzystać na: 

Można wystąpić o pożyczkę rewitalizacyjną Jessica 2.

Wsparcie finansowe na przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne można uzyskać z programu rządowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji na stronie banku.

Przedsięwzięcia remontowo-modernizacyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

Informacje Procedury Dokumenty i procedury
Ciepło sieciowe Poprawa charakterystyki energetycznej budynków
Remonty budynków Remonty prowadzone w ramach działań rewitalizacyjnych
Budownictwo Budowa budynku komunalnego