Przestrzeń publiczna

O tym, czy miasto jest dobrym miejscem do życia, w dużej mierze decyduje jakość jego przestrzeni publicznej. Dlatego jej naprawa i uporządkowanie jest jednym z głównych zadań, jakie wyznaczyliśmy sobie w Programie Rewitalizacji.

W ścisłej współpracy z architektami, urbanistami oraz mieszkańcami i mieszkankami konstruujemy plany przebudowy poszczególnych ulic, kładąc nacisk na  uspokojenie ruchu, uregulowanie parkowania i zazielenienie. Staramy się pogodzić interesy pieszych, rowerzystów i kierowców.

Zależy nam na tworzeniu przestrzeni publicznych, w których ludzie będą chcieli przebywać i do których będą chcieli  wracać, gdzie każdy znajdzie właściwą dla siebie aktywność.  Myślimy o placach, parkach, skwerach, jako  przestrzeniach otwartych, bezpiecznych, dostępnych dla każdego, bez względu na wiek czy stopnień sprawności, dobrze zaprojektowanych, zachęcających do odpoczynku, rekreacji i spotkań z innymi. Dobra przestrzeń publiczna sprzyja nawiązywaniu i pogłębianiu relacji międzyludzkich, a tam gdzie istnieją więzi sąsiedzkie żyje się znacznie lepiej. Lepsze życie – to nasz cel.

Więcej informacji o poszczególnych projektach i działaniach, realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji  znajdziesz poniżej.

Wyróżnione wydarzenia