Sport i turystyka

Sport

Pomaga utrzymać sprawność fizyczną, uczy wytrwałości i sumienności, podnosi samoocenę. Jego uprawianie pozwala rozładowywać stres lub po prostu przyjemnie spędzać czas. Regularny wysiłek motywuje do prowadzenia zdrowego stylu życia i pozbycia się nałogów.

Zależy nam na satysfakcjonującym życiu mieszkańców i mieszkanek rewitalizowanego obszaru dlatego stwarzamy im jak najszersze możliwości  uprawiania aktywności fizycznej.  Budujemy, rozbudowujemy i modernizujemy obiekty sportowe, udostępniamy boiska szkolne, dbamy o drobną infrastrukturę,  proponujemy wszystkim  dzieciom, dorosłym oraz seniorom, dostosowane do ich wieku i możliwości, różnorodne zajęcia sportowe. Staramy się by wydarzenia sportowe  integrowały i aktywizowały lokalną społeczność. Więcej informacji o tym, jak m.st. Warszawa wspiera aktywność sportową znajdziesz na stronach:

Turystyka

Prawobrzeżne dzielnice Warszawy, na terenie kórych został wytyczony obszar rewitalizacji odznaczają się bogatym dziedzictwem historyczno-kultowym. Zachowana przedowojenna zabudowa, liczne tereny zieleni, praskie ZOO to tylko nieliczne przykłady atrakcji turystycznych.

Zobacz m.in. multimedialny przewodnik po warszawkiej PradzePraski Spacerownik, wirtualne spacery po Pradze.

Odwiedź strony wskazanych poniżej instytucji i organizacji: 

 

Wyróżnione wydarzenia