Sport i turystyka

Sport

Pomaga utrzymać sprawność fizyczną, uczy wytrwałości i sumienności, podnosi samoocenę. Jego uprawianie pozwala rozładowywać stres lub po prostu przyjemnie spędzać czas. Regularny wysiłek motywuje do prowadzenia zdrowego stylu życia i pozbycia się nałogów.

Zależy nam na satysfakcjonującym życiu mieszkańców i mieszkanek rewitalizowanego obszaru dlatego stwarzamy im jak najszersze możliwości  uprawiania aktywności fizycznej.  Budujemy, rozbudowujemy i modernizujemy obiekty sportowe, udostępniamy boiska szkolne, dbamy o drobną infrastrukturę,  proponujemy wszystkim  dzieciom, dorosłym oraz seniorom, dostosowane do ich wieku i możliwości, różnorodne zajęcia sportowe. Staramy się by wydarzenia sportowe  integrowały i aktywizowały lokalną społeczność. Więcej informacji o tym, jak m.st. Warszawa wspiera aktywność sportową znajdziesz na stronach:

Turystyka

Prawobrzeżne dzielnice Warszawy, na terenie kórych został wytyczony obszar rewitalizacji odznaczają się bogatym dziedzictwem historyczno-kultowym. Zachowana przedowojenna zabudowa, liczne tereny zieleni, praskie ZOO to tylko nieliczne przykłady atrakcji turystycznych. Więcej na temat bogactwa i różnorodności praskiej cześci miasta znaleźć można na stronach: 

Wyróżnione wydarzenia