Śródmieście - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 495/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 r. poz. 1276

Obowiązuje od dnia: 24.11.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 496/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000 r.

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 poz. 1277

Obowiązuje od dnia: 24.11.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2349/17 z dnia 22.03.2021
wyrok NSA sygn. akt II OSK 3036/18 z dnia 08.07.2021
postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 1409/23 z dnia 25.08.2023

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 815/LXVI/01 z dnia 12.07.2001 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 164 z dnia 08.08.2001 poz. 2504

Obowiązuje od dnia: 23.08.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 1715/LXXII/01 z dnia 20.12.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 5 z dnia 07.01.2002 r. poz. 46

Obowiązuje od dnia: 22.01.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy, nr LXXXII/2738/2006 z dnia 10.10.2006

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 229 z dnia 13.11.2006 poz. 8494

Obowiązuje od dnia: 28.11.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1706/2009 z dnia 18.06.2009 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z dnia 30.07.2009 poz. 3607

Obowiązuje od dnia: 30.08.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 1199/22 z dnia 19.07.2023
Postanowienie NSA sygn. akt II 2165/23 z dnia 22.11.2023

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2749/2010 z dnia 09.11.2010

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 201 z dnia 4.12.2010 poz. 5774

Obowiązuje od dnia: 04.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Zobacz również: zmiana tego planu poniżej.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIV/1534/2013 z dnia 18.04.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6787

Obowiązuje od dnia: 18.07.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2414/2014 z dnia 6.11.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11581

Obowiązuje od dnia: 30.12.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/892/2016 z dnia 20.10.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 poz. 9663

Obowiązuje od dnia: 29.11.2016 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1088/2017 z dnia 16.03.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 06.04.2017 poz. 3327

Obowiązuje od dnia: 21.04.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1089/2017 z dnia 16.03.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 06.04.2017 poz. 3328 

Obowiązuje od dnia: 21.04.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/347/2019 z dnia 4.07.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9005

Obowiązuje od dnia: 29.08.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki:
Wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 1535/22 z dnia 28.11.2022
Wyrok NSA sygn. akt II OSK 724/23 z dnia 7.05.2024

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIII/1304/2021 z dnia 14.01.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.01.2021 poz. 611

Obowiązuje od dnia: 25.02.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIII/1612/2021 w dniu 26.08.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 08.09.2021 poz. 7831

Obowiązuje od dnia: 23.09.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 2552/21 z dnia 24.03.2022 r. (brak informacji o klauzuli prawomocności)

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1753/2021 z dnia 18.11.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30.11.2021 poz. 10497

Obowiązuje od dnia: 10.01.2022 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXX/2610/2023 z dnia 20.04.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 08.05.2023 poz. 5605

Obowiązuje od dnia: 23.05.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXVI/2831/2023 z dnia 31.08.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.09.2023 poz. 10302

Obowiązuje od dnia: 16.10.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXVIII/2871/2023 z dnia 21.09.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 04.10.2023 poz. 10995

Obowiązuje od dnia: 19.10.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/3100/2024 z dnia 11.01.2024

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 24.01.2024 poz. 1190

Obowiązuje od dnia: 24.02.2024 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VII/125/2024 z dnia 04.07.2024

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.07.2024 poz. 7367

Obowiązuje od dnia: 07.08.2024 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VII/128/2024 z dnia 04.07.2024

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.07.2024 poz. 7370

Obowiązuje od dnia: 23.08.2024 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

W związku z reformą planowania przestrzennego (nowelizacja z 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie podajemy obecnie prognozowanych terminów uchwalenia planów miejscowych.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:
 

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIII/2767/2006 z dnia 19.10.2006

Inne uchwały:
nr XXXV/1070/2020 z dnia 27.08.2020 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 29.04.2024 r. – 23.05.2024 r.

Stan aktualizacji: 22.04.2024 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1671/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)
nr LXX/2301/2022 z dnia 08.09.2022 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1671/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)
nr LXX/2301/2022 z dnia 08.09.2022 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1671/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)
nr LXX/2301/2022 z dnia 08.09.2022 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1671/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)
nr LXX/2301/2022 z dnia 08.09.2022 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVII/549/2011 z dnia 17.11.2011

Inne uchwały:
nr XLV/1090/2017 z dnia 16.03.2017 (podział) 
nr XC/2969/2023 z dnia 16.11.2023 (zmiana granic)

Stan aktualizacji: 17.11.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCII/2354/2014 z dnia 16.10.2014

Inne uchwały:
nr XXXIII/826/2016 z dnia 25.08.2016 (zmiana skali planu)  

Zbieranie wniosków do dnia 22.01.2020 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 18.04.2023 r. – 15.05.2023 r.
wykaz uwag
 

Stan aktualizacji: 30.01.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1245/2017 z dnia 22.06.2017  

Zbieranie wniosków do dnia 18.01.2017 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 01.12.2023 r. – 22.12.2023 r.

Stan aktualizacji: 27.11.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1406/2017 z dnia 19.10.2017

Zbieranie wniosków do dnia 26.06.2018 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2130/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Zbieranie wniosków do dnia 15.01.2021 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: PW FUGA Jan Kempa

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr X/200/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Zbieranie wniosków do dnia 22.01.2020 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.04.2024 r. – 02.05.2024 r.

Stan aktualizacji: 27.03.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Marta Szejnfeld

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/862/2020 z dnia 14.05.2020

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2021 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 30.01.2024 r. – 27.02.2024 r.

Stan aktualizacji: 23.01.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/975/2020 z dnia 02.07.2020

Zbieranie wniosków do dnia 23.03.2021 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 29.05.2024 r. – 20.06.2024 r.

Stan aktualizacji: 22.05.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XVIII/407/2015 z dnia 15.10.2015

Inne uchwały:
nr XXX/864/2020 z dnia 14.05.2020 (zmiany redakcyjne)
nr XC/2968/2023 z dnia 16.11.2023 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 18.05.2023 r. – 13.06.2023 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 09.04.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca:

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXIX/2232/2022 z dnia 25.08.2022 r.

Zbieranie wniosków do dnia 20.03.2023 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

 

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXII/2703/2023 z dnia 15.06.2023 r.

Zbieranie wniosków do dnia 12.10.2023 r.

Stan aktualizacji: 09.04.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXII/2704/2023 z dnia 15.06.2023 r.

Zbieranie wniosków do dnia 12.10.2023 r.

Stan aktualizacji: 09.04.2024 r.

Etap sporządzania:

 

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr V/64/2024 z dnia 06.06.2024 r.

Stan aktualizacji: 07.06.2024 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr V/65/2024 z dnia 06.06.2024 r.

Stan aktualizacji: 07.06.2024 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr VII/135/2024 z dnia 04.07.2024 r.

Stan aktualizacji: 08.07.2024 r.