Śródmieście - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 495/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 r. poz. 1276

Obowiązuje od dnia: 24.11.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 496/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000 r.

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 134 z dnia 9.11.2000 poz. 1277

Obowiązuje od dnia: 24.11.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2349/17 z dnia 22.03.2021

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 815/LXVI/01 z dnia 12.07.2001 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 164 z dnia 08.08.2001 poz. 2504

Obowiązuje od dnia: 23.08.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 1715/LXXII/01 z dnia 20.12.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 5 z dnia 07.01.2002 r. poz. 46

Obowiązuje od dnia: 22.01.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1706/2009 z dnia 18.06.2009 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z dnia 30.07.2009 poz. 3607

Obowiązuje od dnia: 30.08.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2749/2010 z dnia 09.11.2010

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 201 z dnia 4.12.2010 poz. 5774

Obowiązuje od dnia: 04.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Zobacz również: zmiana tego planu poniżej.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VIII/138/2011 z dnia 27.01.2011

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 z dnia 18.02.2011 poz. 631

Obowiązuje od dnia: 21.03.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIV/1534/2013 z dnia 18.04.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6787

Obowiązuje od dnia: 18.07.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2414/2014 z dnia 6.11.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2014 poz. 11581

Obowiązuje od dnia: 30.12.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/892/2016 z dnia 20.10.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 poz. 9663

Obowiązuje od dnia: 29.11.2016 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1088/2017 z dnia 16.03.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 06.04.2017 poz. 3327

Obowiązuje od dnia: 21.04.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1089/2017 z dnia 16.03.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj, Mazowieckiego z dnia 06.04.2017 poz. 3328 

Obowiązuje od dnia: 21.04.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/347/2019 z dnia 4.07.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9005

Obowiązuje od dnia: 29.08.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIII/1304/2021 z dnia 14.01.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.01.2021 poz. 611

Obowiązuje od dnia: 25.02.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIII/1612/2021 w dniu 26.08.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 08.09.2021 poz. 7831

Obowiązuje od dnia: 23.09.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIII/2767/2006 z dnia 19.10.2006

Inne uchwały:
nr XXXV/1070/2020 z dnia 27.08.2020 (zmiana granic)

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1672/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.

Stan aktualizacji: 30.06.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1672/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 30.06.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1672/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.

Stan aktualizacji: 30.06.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1672/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.

Stan aktualizacji: 30.06.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1672/2013 z dnia 11.07.2013

Inne uchwały:
nr XLIX/1524/2021 z dnia 10.06.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 16.11.2015 r. - 16.12.2015 r.

Stan aktualizacji: 30.06.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVIII/1779/2009 z dnia 9.07.2009

Inne uchwały:
nr XXXVI/896/2016 z dnia 20.10.2016 (podział)
nr XI/224/2019 z dnia 11.04.2019 (sprostowanie błędu) 
nr XXXVII/1147/2020 z dnia 24.09.2020 (zmiana granic)

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVIII/1779/2009 z dnia 9.07.2009

Inne uchwały:
nr XXXVI/896/2016 z dnia 20.10.2016 (podział)
nr XI/224/2019 z dnia 11.04.2019 (sprostowanie błędu) 
nr XXXVII/1147/2020 z dnia 24.09.2020 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 21.02.2020 r. - 20.03.2020 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXVI/2060/2009 z dnia 5.11.2009

Inne uchwały:
nr LXXIII/2069/2018 z dnia 30.08.2018 (korekta granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 15.11.2017 r. - 18.12.2017 r. 
wykaz uwag
III wyłożenie:  07.06.2021 r. - 02.07.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 15.04.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVIII/2598/2010 z dnia 26.08.2010

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 07.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVII/549/2011 z dnia 17.11.2011

Inne uchwały:
nr XLV/1090/2017 z dnia 16.03.2017 (podział) 

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVII/549/2011 z dnia 17.11.2011

Inne uchwały:
nr XLV/1090/2017 z dnia 16.03.2017 (podział) 

Wyłożenia:
I wyłożenie: 12.11.2019 r. - 13.12.2019 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXVIII/1818/2013 z dnia 17.10.2013

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIX/2243/2014 z dnia 28.08.2014

Zbieranie wniosków do dnia 19.12.2016 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 23.11.2020 r. - 13.12.2020 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 24.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2312/2014 z dnia 11.09.2014

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.04.2017 r. - 24.05.2017 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 26.10.2017 r. - 27.11.2017 r.
(wykaz uwag)
III wyłożenie: 29.06.2018 r. - 30.07.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCII/2354/2014 z dnia 16.10.2014

Inne uchwały:
nr XXXIII/826/2016 z dnia 25.08.2016 (zmiana skali planu)  

Zbieranie wniosków do dnia 22.01.2020 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIV/285/2015 z dnia 9.07.2015

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.02.2020 r. - 03.03.2020 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 26.10.2020 r. - 15.11.2020 r.
wykaz uwag

Plan uchwalony uchwałą nr LIII/1612/2021 w dniu 26.08.2021 r.

Stan aktualizacji: 26.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1245/2017 z dnia 22.06.2017  

Zbieranie wniosków do dnia 18.01.2017 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1406/2017 z dnia 19.10.2017

Zbieranie wniosków do dnia 26.06.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Budplan Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXVII/1856/2018 z dnia 24.05.2018

Zbieranie wniosków do dnia 30.04.2019 r.

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2130/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Zbieranie wniosków do dnia 15.01.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 26.05.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: PW FUGA Jan Kempa

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr X/200/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Zbieranie wniosków do dnia 22.01.2020 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: Marta Szejnfeld

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/862/2020 z dnia 14.05.2020

Zbieranie wniosków do dnia 17.06.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/975/2020 z dnia 02.07.2020

Zbieranie wniosków do dnia 23.03.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.