Szkoła dobrze zaprojektowana! Standardy dla warszawskich szkół.

Szkoła przyjazna, łatwo dostępna powiązana z otoczeniem i działająca na rzecz lokalnej społeczności. Wprowadzamy nowe standardy architektoniczne dla szkół, a by łatwiej projektować zgodnie z nimi prezentujemy przewodnik.

Obowiązkowe standardy architektoniczne dla nowych i modernizowanych warszawskich szkół wprowadzono zarządzeniem prezydenta. A przewodnik „Szkoła dobrze zaprojektowana”, stworzony wspólnie z architektami, pokazuje jak to najlepiej zrobić.

– Szkoły to bardzo ważne obiekty. Dzieci spędzają w nich mnóstwo czasu. Tu się uczą zawiązują przyjaźnie, kształtują swoje postawy obywatelskie. Liczą się nie tylko lekcje, ale i atmosfera placówki. Dlatego chcemy, by ich sposób funkcjonowania odpowiadał wyzwaniom naszych czasów. A architektura wspomagała edukację i pokazywała to, co jest dla nas ważne - otwartość, dostępność, dbałość o klimat i otoczenie – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W Warszawie powstaje wiele szkół. Za kadencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego oddano już 15 przedszkoli i 9 szkół (osiem podstawówek i jedną szkołę zawodową). Obecnie trwa budowa kolejnych kilkunastu szkół i przedszkoli, a 14 placówek jest planowanych (10 przedszkoli i 4 szkół). W tym roku zakończą się m.in. prace przy budowie szkół przy ul. A. German, J. Nowaka Jeziorańskiego/Fieldorfa i Karlińskiego oraz przedszkoli przy ul. Siemiatyckiej, ul. Maklakiewicza, ul. Bernardyńskiej i al. Niepodległości. Nowe i modernizowane szkoły zmieniają Warszawę, a dzięki nowym standardom architektonicznym, będą mogły jeszcze lepiej służyć nie tylko społecznościom szkolnym, ale i społecznościom lokalnym, a także stawiać czoła wyzwaniom związanym m.in. z zagrożeniami klimatycznymi.

Przewodnik jest praktyczny. Ułatwi pracę architektom, wydziałom inwestycyjnym w dzielnicach, kierownikom projektów i innych specjalistów, którzy są zaangażowani w projektowanie i planowanie obiektów szkolnych. Publikacja zawiera też szczegółowe zalecenia i wytyczne. Projektanci wybierają najwłaściwsze rozwiązania dla konkretnej lokalizacji. Lista kontrolna pozwala sprawdzić zgodność projektu z naszymi wytycznymi. A zdjęcia prezentują najlepsze obiekty szkolne w Polsce i na świecie.

– Przewodnik usprawni planowanie, projektowanie i ocenę obiektów, zarówno nowo powstających, jak i modernizowanych, rozbudowywanych czy przebudowywanych. Dzięki naszym standardom powstaną kolejne tak piękne i unikalne obiekty jak ursynowski zespół przy ul. Zaruby, który otworzyliśmy na początku tego roku – dodaje wiceprezydent Michał Olszewski.

Standardy dla szkół będą obowiązywały dla wszystkich nowych projektów, finansowanych lub współfinansowanych z budżetu miasta. Opracowano je dla działek, które pozwolą realizować całe zespoły oświatowe i zapewnią uczniom miejsce na aktywny wypoczynek, sport oraz naukę na otwartym terenie.

Szkoła bezpieczna i pozbawiona barier

W wytycznych przewidziano m.in. dwa modele szkoły podstawowej - z trzema lub czterema ciągami równoległych klas, dla około 645 i 860 uczniów. W ramach tego samego kompleksu powinno się też znaleźć przedszkole cztero- lub ośmiooddziałowe.

Co ważne - nowe placówki będą mogły pełnić funkcje, które wykraczają poza ustawowe wymogi oświatowe i są związane m.in. z pracą na rzecz lokalnej społeczności. Można je też wyposażyć w dodatkowe pomieszczenia i obiekty, aby wspierać realizację zadań oświatowych w szerszej skali, na rzecz okolicznych szkół, danej dzielnicy lub całej metropolii.

Stołeczne szkoły powinny być dostępne szybko, wygodnie i bezpiecznie. Uczniowie i ich rodzice powinni móc tu dotrzeć pieszo, hulajnogą lub rowerem lub komunikacją miejską. W otoczeniu szkoły powinien być uspokojony ruch i zapewnione miejsca dla jednośladów. Budynki i najbliższe otoczenie muszą być pozbawione wszelkich barier architektonicznych i technicznych, tak by były dostępne dla wszystkich.

Spotkanie o przewodniku

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Przewodnik przygotował zespół architektów z pracowni WWAA we współpracy z inżynierami z Buro Happold i ekspertem od akustyki Mikołajem Jaroszem (Ecophon Saint-Gobain). Autorzy ściśle współpracowali z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Edukacji, Zarządem Zieleni oraz Fundacją Szkoła z Klasą. A nad redakcją naukową czuwała architekt dr Monika Wróbel.

Zapraszamy też na spotkanie o przewodniku „Szkoła dobrze zaprojektowana” z udziałem m.in. autorek publikacji architektek Natalii Paszkowskiej z pracowni WWAA i dr Moniki Wróbel oraz Architekt Miasta Marleny Happach. Spotkanie online odbędzie się w wirtualnym ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury we wtorek, 11 maja o godzinie 18.00. Więcej informacji tutaj.

 

Załączniki: