Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  Budownictwo Mieszkaniowe

 • Artykuł

  Montaż hal pneumatycznych nad przyszkolnymi boiskami pozwolił na uprawianie tam sportów przez cały rok.

 • Artykuł

  W ramach programu „ Aktywny Warszawiak” mieszkanki i mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z zajęć sportowych.

 • Artykuł

  Animatorzy Rewitalizacji działali na sześciu podobszarach wskazanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku: Kamionku, Szmulowiźnie, Nowej Pradze, Starej Pradze, Targówku Mieszkaniowym i Targówku Fabrycznym.

 • Artykuł

  Festiwal „Otwarta Ząbkowska” to uliczne święto kultury.

 • Artykuł

  Teatr Rampa uczestniczy w Programie Rewitalizacji od 2016 roku poprzez projekt Otwarta Rampa. To cykl różnego rodzaju działań, odbywających się w Przestrzeni Eksperymentalnej teatru.

 • Artykuł

  Zabytkowy, 150-letni Pałacyk Konopackiego na Pradze-Północ u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej po skończonej modernizacji jest siedzibą filii Domu Kultury Praga.

 • Artykuł

  Kamienica przy ul. Lubelskiej 30/32 po przebudowie stanie się domem dla organizacji społeczno-kulturalnych, a teren wokół niej - Centrum Lokalnym, miejscem spotkań mieszkanek i mieszkańców.

 • Artykuł

  Plac.Trzech Krzyży czekają duże zmiany. Dzięki współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, plac będzie nie tylko funkcjonalny i bezpieczny, ale także zielony. Zieleń wróci tu po blisko stu latach. Będą to nie pojedyncze drzewa jak obecnie, a 28 nowych drzew i niska zieleń, czyli m.in. żywopłoty i trawniki.

 • Artykuł

  Wyobraźmy sobie handlowe ulice, z zadbanymi sklepami, w których można wszystko kupić od lokalnych przedsiębiorców. Zespoły budynków, gdzie mają swoje biura i gdzie pracują przedstawiciele branż kreatywnych. Centra kreatywności z pracowniami dla rzemieślników oraz artystów, bogatym programem konferencji, warsztatów, wernisaży oraz przedsięwzięć organizowanych dla, i z sąsiadami, nowe miejsca pracy dla mieszkańców i mieszkanek rewitalizowanego obszaru.

 • Artykuł

  W Miejscach Aktywności Lokalnej mieszkańcy i mieszkanki mogą zrealizować swoje pomysły, zrobić coś razem z sąsiadami, spędzić czas wspólnie w trakcie szycia, gotowania, na rozmowach oraz warsztatach samodoskonalenia. Każdy może je współtworzyć organizując różne wydarzenia.

 • Artykuł

  Sport jest demokratyczny, zaciera różnice i wyrównuje szanse. Wszyscy mogą go uprawiać bez względu na wiek, płeć, status ekonomiczny czy pochodzenie, dlatego jest cennym elementem procesu naprawy obszarów miasta zidentyfikowanych jako kryzysowe.

 • Artykuł

  Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany był przez m.st. Warszawa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • Artykuł

  W ramach Programu Rewitalizacji modernizujemy i remontujemy kamienice. Prace są zakrojone na szeroką skalę i w zalażności od potrzeb obejmują: odnawianie dachów, balkonów, elewacji, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów, remonty klatek schodowych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.

 • Artykuł

  Więcej drzew, krzewów, kwiatów, rabat. Uporządkowanie i dogęszczenie zieleni przy ulicach, wewnątrz osiedli i na podwórkach. Tak, w wielkim skrócie, można podsumować nasze działania dotyczące zieleni, planowane i realizowane w ramach Programu Rewitalizacji. Prowadzone są one w porozumieniu z mieszkańcami i mieszkankami oraz zgodnie z ich sugestiami.

 • Artykuł

  O tym, czy miasto jest dobrym miejscem do życia, w dużej mierze decyduje jakość jego przestrzeni publicznej. Dlatego jej naprawa i uporządkowanie jest jednym z głównych zadań, jakie wyznaczyliśmy sobie w Programie Rewitalizacji.

 • Artykuł

  Nie ma rewitalizacji bez partycypacji. Powodzenie procesu w dużej mierze zależy od udziału w nim mieszkańców i mieszkanek, przedstawicieli i przedstawicielek przedsiębiorców, instytucji, uczelni, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych, artystek, artystów i kół sąsiedzkich.

 • Artykuł

  W kamienicy przy ul. Markowskiej 16 powstaje „Synergia” – miejsce, gdzie mieszkańcy i mieszkanki Pragi będą mogli wspólnie i aktywnie spędzać czas. Jest to jedna z miejskich inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 • Artykuł

  Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji, dlatego podejmujemy wiele działań na rzecz jego wzmacniania, przeciwdziałamy też i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu.

 • Artykuł

  To miejsce służy twórczym, stawiającym pierwsze kroki w biznesie przedsiębiorcom, którzy mogą tu rozwijać innowacyjne pomysły. A przy okazji ożywia Starą Pragę i włącza jej mieszkańców w nowe działania.