Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/734/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku zmienionej uchwałą nr XIX/644/2007 z dnia 22...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/734/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku zmienionej uchwałą nr XIX/644/2007 z dnia 22...

 • Artykuł

  Ogłoszenie zamieszczone jest w BIP pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Sielce-Beethovena.htm. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN plac Defilad 1, XX piętro, sala nr 2018, o godz. 16.00.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwały Nr XXVI/863/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielce-Beethovena, obejmującego obszar ograniczony:.- od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy L. Van Beethovena.- od wschodu: oś al. W. Witosa.- od południa: oś ul. L. Idzikowskiego.-...

 • Artykuł

  Ogłoszenie zamieszczone jest w BIP pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Sielce-Beethovena.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie dostępne jest w BIP.

 • Artykuł

  Ogłoszenie dostępne jest w BIP.

 • Artykuł

  Ogłoszenie dostępne jest w BIP.

 • Artykuł

  Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Zelaznej_wylozenie.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Zelaznej_wylozenie.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Zelaznej_wylozenie.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie dostępne jest w BIP pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Kamionka_ponowne_wylozenie.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie dostępne jest w BIP pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Kamionka_ponowne_wylozenie.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie dostępne jest w BIP pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Kamionka_ponowne_wylozenie.htm.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 25 sierpnia 2011 r. uchwały nr XXI/399/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Błota obejmującego teren:.od północy: północna granica dz. ewid. nr 32 z ob. 3-14-25 od zachodniej granicy ob. 3-14-25, następnie linia łącząca...

 • Artykuł

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - częś II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W dostępne jest w BIP pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mikołajska_12.2+MN_W.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W dostępne jest w BIP pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mikołajska_12.2+MN_W.htm.

 • Artykuł

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - częś II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W dostępne jest w BIP pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mikołajska_12.2+MN_W.htm

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały Nr LXXXVI/2538/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia oraz uchwały Nr XCII/2690/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprostowania w uchwale Nr LXXXVI/2538/2010 Rady m.st....

 • Artykuł

  I. Architektura, zabytki i urbanistyka Warszawy - historia i współczesność.Archiwum Państwowe m.st. Warszawywyszukiwanie zdigitalizowanych dokumentówPlany LindleyówOś SaskaAlarm dla miasta Warszawy. Warszawa 1939/1940 w dokumentach i fotografiiArchiwum Biura Odbudowy Stolicywyszukiwanie zdigitalizowanych dokumentówDigitalizacja dokumentów Biura Odbudowy StolicyBiuro Stołecznego Konserwatora ZabytkówGminna ewidencja zabytkówAdaptacja piwnic staromiejskichFOPA - Forum Obywatelskie Piękna...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 809 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/1516/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, obejmującego obszar ograniczony:.od północy: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii metra, południowa i wschodnia granica działki...

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa jest bardzo zainteresowane promocją dobrych wzorców oraz promocją miasta poprzez dobre wzorce elementów wyposażenia przestrzeni publicznej. Dbałość o wyposażanie przestrzeni publicznej w detale wysokiej jakości, jak np. obiekty małej architektury, owocuje poprawiającym się wizerunkiem miasta. Mała architektura w przestrzeni podlegającej opiece konserwatora zabytków nawiązuje stylistycznie do wzorców historycznych. Warszawa ma na przykład dobrze utrwalony w...

 • Artykuł

  Modernizacja ulicy Emilii Plater w Warszawie. Ulica Emilii Plater w Warszawie na odcinku pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a ul. Świętokrzyską wybudowana została wraz innymi elementami otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Przez ponad 50 lat eksploatacji jej kamienna nawierzchnia w znacznym stopniu sfałdowała się, miejscami była łatana asfaltem. W krajobrazie ulicy dominowały przede wszystkim parkujące samochody i autokary. Kilka lat temu zapadła decyzja aby pod ulicą wybudować wielopoziomowy...

 • Artykuł

  Wiele miejsc w Warszawie związanych jest z osobą Fryderyka Chopina. Większość z nich położona jest przy Trakcie Królewskim, gdzie zrealizowano projekt ławeczek chopinowskich – współcześnie zaprojektowanych ławek , wyposażonych w schematyczne mapy i wygrywające fragmenty utworów. Jednak najważniejsze obiekty usytuowane są blisko siebie: Muzeum i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Miasto Stołeczne Warszawa, czując się odpowiedzialne za jakość...

 • Artykuł

  Projekt wykonawczy donicy metalowej na drzewo.Projektanci: Towarzystwo Projektowe – Jerzy Porębski i Grzegorz Niwiński. Podstawowe dane:Pojemność wkładu donicy stojącej okrągłej wynosi - 270 l.Wymiary wnętrza wkładu donicy stojącej okrągłej wynoszą - średnica 70 cm, wysokość 70 cmPole nasadzeń donicy stojącej okrągłej wynosi - 0,38 m2.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie Europan 11.Tomasz Zemła: O konkursie Europan 11Międzynarodowy konkurs Europan 11. Edycja polskaTrzy poziomy projektu. O swoim projekcie mówią członkowie zwycięskiego zespołu – Barbara Skrzypczyk, Marcin Skrzypczyk, Katarzyna Chabanne.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o miejskiej polityce rowerowej.Mieczysław Reksnis: O miejskiej polityce rowerowejDrogi roweroweParkingi roweroweSystem B + RSystem Roweru PublicznegoMapa lokalizacji wypożyczalni SRP z oznaczeniem zasięgu monitoringu miejskiego Konkurs na projekt koncepcyjny miejskiego parkingu rowerowego dla WarszawyRozświetlona kostka z czarnym napisem WAWA. O swojej pracy mówią członkowie zwycięskiego zespołu - Małgorzata Biernacka i Marcin KlichKonkurs na projekt koncepcyjny...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na ekspozycję Muzeum Historii Polski.Robert Kostro: O konkursie na ekspozycję Muzeum Historii PolskiMiędzynarodowy konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski w WarszawieJak najlepiej wytłumaczyć skomplikowaną i fascynującą historię Polski? O swoim projekcie mówią członkowie zwycięskiego zespołu - Platige i WWAA.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o Forcie Włochy.Ewa Nekanda-Trepka: O Forcie WłochyAntoni Oleksicki: Fort V Włochy

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o barwach starej Warszawy.O barwach starej WarszawyUrszula Zielińska-Meissner: Barwy starej WarszawyDekoracje malarskie i sgraffita na Starym i Nowym Mieście w Warszawie.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.Marek Mikos: O ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennymPlanować na podstawie rzetelnych danych. O ocenie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mówi Jolanta Latała, zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania PrzestrzennegoAnaliza wydanych decyzji administracyjnych w odniesieniu do przyjętych w...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o miejskich igraszkach.Marek Mikos: O miejskich igraszkachMultimedialny Park FontannPark Nad BalatonemPlac zabaw na OlkówkuTeren sportowo-rekreacyjny HasankaPlac zabaw przy ulicy Obrońców TobrukuPlac zabaw przy ulicy Ksawerów/Broniwoja

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o Archiwum Biura Odbudowy Stolicy.Ryszard Wojtkowski: O Archiwum Biura Odbudowy StolicyMałgorzata Sikorska: Archiwum Biura Odbudowy Stolicy na liście UNESCO "Pamięć Świata"Paweł E. Weszpiński: Opracowania kartograficzne BOS w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o iluminacji Pomnika Historii.Tomasz Gamdzyk: O iluminacji Pomnika HistoriiPomnik Historii. Koncepcja iluminacjiObszar północny Pomnika HistoriiObszar południowy Pomnika Historii

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o architekturze Stefana Kuryłowicza.Jacek Wojciechowicz: O architekturze Stefana KuryłowiczaGrzegorz Stiasny: Warszawa kształtowana przez architekturę Stefana KuryłowiczaProjekty zrealizowaneProjekty w budowieKtóry projekt Stefana Kuryłowicza ceni pan/pani najbardziej?Andrzej Bulanda: Siedziba główna Polskich Linii Lotniczych LOT - bez nadmuchanej filozofiiAndrzej M. Chołdzyński: Biurowiec Wolf Nullo - dialog z otoczeniemMagdalena Staniszkis: Siedziba główna...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o nowych terenach zieleni.Marek Mikos: O nowych terenach zieleniModernizacja placu GrzybowskiegoZagospodarowanie pasa rodzielającego między jezdniami ulicy Emilii PlaterPark HassówZieleniec przy ulicy Zaczarowanej DorożkiSkwer Starszych PanówOtoczenie Dworca WschodniegoRondo WaszyngtonaSkwer ZamoyskiegoRewitalizacja placu Szembeka

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o dawnej gorzelni drożdżowej w Henrykowie.Karol Guttmejer: O dawnej gorzelni drożdżowej w HenrykowieHenryków - dawna gorzelnia drożdżowa w dzielnicy Białołęka, unikatowy zabytek przemysłu w Warszawie.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na koncepcję modernizacji Ogrodu Krasińskich.Wojciech Bartelski: O konkursie na koncepcję modernizacji Ogrodu KrasińskichHistoria Ogrodu KrasińskichChcemy maksymalnie nawiązać do przeszłości. O wynikach konkursu mówi Anna Stasiewicz, zastępca dyrektora ds. inwestycyjno-technicznych Zarządu Terenów PublicznychPark z aneksami. O swoim projekcie mówi zwyciężczyni konkursu arch. kraj. Barbara Kraus-GalińskaKonkurs na koncepcję modernizacji-waloryzacji Ogrodu...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na projekt sali koncertowej Sinfonia Varsovia.Hanna Gronkiewicz-Waltz: O konkursie na projekt sali koncertowej Sinfonia VarsoviaKonkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej Sinfonia VarsoviaWszystkie orkiestry na świecie będą nam zazdrościły takiego miejsca dla muzyki. O konkursie na projekt sali koncertowej i najbliższych planach orkiestry Sinfonia Varsovia mówi jej dyrektor Janusz MarynowskiOgród muzyki. O swoim projekcie mówi zwycięzca...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na współczesny nagrobek.Ewa Nekanda-Trepka: O konkursie na współczesny nagrobekKonkurs na projekt współczesnego nagrobka zalecanego dla cmentarzy zabytkowychAgnieszka Kasprzak-Miler: Współczesny nagrobek na zabytkowym cmentarzuAneta Łukasiewicz: Inwentaryzacja Starych Powązek z udziałem osób niepełnosprawnych.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o kolorystyce zabytkowych elewacji.Ewa Nekanda-Trepka: O kolorystyce zabytkowych elewacjiKonferencja "Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwacja"Karol Guttmejer: Kolor na fasadach. O konieczności badań naukowychPaweł Jaskanis: Kolorystyka elewacji pałacu w Wilanowie

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na obszar Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie.Andrzej Jakubiak: O konkursie na obszar Portu i Cypla Czerniakowskiego w WarszawieKonkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego w WarszawieI nagroda - z opisu pracy

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o Centrum Nauki Kopernik.Hanna Gronkiewicz-Waltz: O Centrum Nauki KopernikKrólestwo eksperymentów i raj dla ciekawych świata. O Centrum Nauki Kopernik [CNK] mówi jego dyrektor Robert FirmhoferCud nad Wisłą. O budowie Centrum Nauki Kopernik mówi dr Jan Kubec, członek zwycięskiego zespołu w konkursie na projekt CNKMiędzynarodowy konkurs na opracowanie projektu Centrum Nauki Kopernik w WarszawieOtwarcie Centrum Nauki Kopernik.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o inwestycjach chopinowskich.Waldemar Dąbrowski: O inwestycjach chopinowskichDom urodzenia Chopina w Żelazowej WoliCentrum ChopinowskieEkspozycja stała Muzeum Fryderyka ChopinaMagazyny (łącznik) pod dziedzińcem wraz z punktem informacji chopinowskiejRewitalizacja przestrzeni publicznych otoczenia Centrum Chopinowskiego

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na plac Trzech Krzyży.Jolanta Latała: O konkursie na plac Trzech KrzyżyKonkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w WarszawieLiczy się ranga. O zwycięskim projekcie mówi jego autor - Janusz Klikowicz

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o Katyniu i Smoleńsku w Warszawie.Janusz Cisek: O Katyniu i Smoleńsku w WarszawieKonkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Muzeum katyńskiego w budowli i otoczeniu kaponiery w Cytadeli WarszawskiejMuzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej. O swoim projekcie mówią członkowie zwycięskiego zespołuProjekty koncepcyjne symbolicznego upamiętnienia ofiar katastrofy w Smoleńsku 2010 na cmentarzu Wojskowym na Powązkach

 • Artykuł

  Pomniki w mieście stołecznym Warszawie po 1989 r.(stan na dzień 20.06.2012 r., lista niepełna). Zrealizowane:1989 r.1. Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego przy pl. Krasińskich (sierpień 1989)2. Pomnik Jerzego Waszyngtona na Saskiej Kępie (październik 1989)1991 r.3. Pomnik poświęcony akcji V-1 i V-2 na Politechnice Warszawskiej (listopad 1991)1992 r.4. Pomnik Pamięci w Falenicy (sierpień 1992)1993 r.5. Prezydenta Stefana Starzyńskiego na pl. Bankowym (A. Renes i T. Burchacki). 6. 27...

 • Artykuł

  W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane "planami miejscowymi". Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. W plikach do pobrania (poniżej) dostępna jest broszura opisująca powstawanie planów miejscowych w Warszawie. Wykaz opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (trwających procedur planistycznych)...

 • Artykuł

  .

 • Artykuł

  Ogłoszenie o podjęciu uchwałyo przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 17 marca 2011 r. uchwały nr XII/198/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

 • Artykuł

  Więcej:. http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-rejonu-s%C5%82u%C5%BCewa-mokot%C3%B3w-ponowne-wy%C5%82o%C5%BCenie.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 809 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/1516/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, obejmującego obszar ograniczony:.od północy: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii metra, południowa i wschodnia granica działki...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na Teatr Ochoty.Wojciech Komorowski: O konkursie na Teatr OchotyKonkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 wraz z zagospodarowaniem skweru ks. Jana Salamuchy - zieleńca przy Teatrze OchotyCele i założenia konkursuTeatr Ochoty. O sobie i swojej pracy konkursowej mówią członkowie zwycięskiego zespołu: Przemysław Fojcik, Tomasz Leszczyński i Jakub Magoń.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o polskiej edycji konkursu Europan 10.Tomasz Zemła: O polskiej edycji konkursu Europan 10Patricia Muñiz Nuñez, Luciano Gonzalez Alfaya: Otaczający krawężnikMiędzynarodowy konkurs Europan 10 - polska edycja

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o murach i muralach.O murach i muralach. Mówią: Antoni Dąbrowski; Igor Dzierżanowski; Tomasz Gamdzyk; Tomasz Jastrun, Ewa Nekanda-Trepka; Włodzimierz Paszyński; Robert Przepiórski; Marcin Rutkiewicz, Sepeusz; Monika Strugała; Wojciech Wiśniewski

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na Muzeum Historii Polski.Robert Kostro: O konkursie na Muzeum Historii PolskiMiędzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Historii Polski w Warszawie. I nagroda - opis architektonicznyMiędzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Historii Polski w Warszawie

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o Twierdzy Warszawa.Ewa Nekanda-Trepka: O Twierdzy WarszawaKatarzyna Pałubska: Idea utworzenia Parku Kulturowego Zespołu XIX-wiecznych Fortyfikacji Twierdzy Warszawa

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o strategii zrównoważonego systemu transportowego Warszawy.Mieczysław Reksnis: O strategii zrównoważonego systemu transportowego WarszawyStrategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli jak ocieplić nasze miasto?.Jak ocieplić nasze miasto? Mówią: Jarosław Chołodecki, Krzysztof Domaradzki, Henryk Drzewiecki, Ryszard Dzieniszewski, Tomasz Jastrun, Włodzimierz Paszyński, Jerzy Porębski, Czesław Urbanik, Stanisław Wacławczyk i Patryk Zaremba

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na Muzeum Wojska Polskiego.Janusz Cisek: O konkursie na Muzeum Wojska PolskiegoKonkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli WarszawskiejUwolnić Cytadelę. Rozmowa z Dariuszem Matlakiem - zastępcą dyrektora Muzeum Wojska Polskiego ds. inwestycyjnychŚwieże spojrzenie. Rozmowa ze Szczepanem Wrońskim - architektem z pracowni WXCA

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na bulwary Wisły.Andrzej Jakubiak: O konkursie na bulwary WisłyKonkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w WarszawieKoncepcja zagospodarowania bulwarów Wisły

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na Nowy Teatr.Hubert Trammer: O konkursie na Nowy TeatrMiędzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu Nowego Teatru oraz zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakterystyki miejsca dawnej bazy MPOMagdalena Kozień-Woźniak: Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Teatru Nowego w Warszawie

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o naszym małym jubileuszu.Marek Mikos: O naszym małym jubileuszuIrena Bajerska: Tereny zieleni a zabudowa mieszkaniowaAndrzej Chołdzyński: Wszystko i nicKrzysztof Domaradzki: Miasto się zmieniaLech Kłosiewicz: Dwudziestolecie Warszawy 1989-2009Maciej Miłobędzki: Czasem dobrze, czasem źleAdam Zbigniew Pawłowski: Warszawa ostatniego 15-leciaGrzegorz Piątek: Uciekające miastoMagdalena Staniszkis: Jakość życia przede wszystkimWojciech Suchorzewski: Stawiam na nowe...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o czułych miejscach warszawskiej inteligencji.O "czułych miejscach" warszawskiej inteligencji. Mówią: Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Bocheńska, Tomasz Brzozowski, Ewa Czeszejko-Sochacka, Łukasz Dębski, Wojciech Grabowski, Krzystof Herbst, Joanna Jagusiak, Tomasz Jastrun, Janusz Owsiany, Włodzimierz Paszyński, Mirosław Sielatycki

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli czy ulica Próżna może być pełna?.Czy ulica Próżna może być pełna? Mówią: Eleonora Bergman, Marek Dębski, Maciej Figurski, Jan Jagielski, Tomasz Jastrun, Wiesław Kaczmarek, Piotr Kadlčik, Marek Konopka, Adam Maruszak, Ewa Nekanda-Trepka, Judyta Nekanda-Trepka, Włodzimierz Paszyński, Joanna Porębska, Gołda Tencer, Tomasz de Tusch-Lec, Przemysław Woźniakowski, Zofia Wójcicka

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli adwokaci i prokuratorzy o Warszawie."Adwokaci" i "prokuratorzy" o Warszawie. Mówią: Tomasz Jastrun, Paweł Łukaszewicz, Jerzy Majewski, Grzegorz Piątek, Ewa P. Porębska, Wojciech Przybyszewski, Maria Sołtys

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Hanna Gronkiewicz-Waltz: O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennegoMarek Mikos: W drodze do zaplanowanego miastaKrzysztof Domaradzki: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Pod Skocznią - część IUchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniuMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Towarowej i...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o warszawskich wieżowcach.Jacek Wojciechowicz: O warszawskich wieżowcachAnaliza urbanistyczna lokalizacji budynków wysokościowych na obszarze śródmieścia WarszawyRóżne definicje wysokości i dominant w przestrzeniHistoria warszawskich drapaczy chmurWieżowce na świecieMetodologia i założenia analizyOchrona panoramy miastaWnioski i wytyczne analizyNowe realizacjeZłota 44Twarda Tower

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na projekt krzyża papieskiego Jana Pawła II.Tomasz Gamdzyk: O konkursie na projekt krzyża papieskiego Jana Pawła IIKonkurs na zaprojektowanie krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o warszawskim metrze raz jeszcze.Jacek Wojciechowicz: O warszawskim metrze raz jeszczeStacja A19, MarymontStacja A20, SłodowiecStacja A21, Stare BielanyStacja A22, WawrzyszewStacja A23, MłocinyWęzeł komunikacyjny MłocinyOdcinek bielański metra

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu otoczenia Stadionu Narodowego.Hanna Gronkiewicz-Waltz: O konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu otoczenia Stadionu NarodowegoKonkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w WarszawieWażne, by nie zgubić idei. Mówi dr Krzysztof Domaradzki z pracowni DAWOS, współautor projektu - I nagrody w konkursie na zagospodarowanie otoczenia Stadionu Narodowego

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o konkursie Europan 9.Tomasz Zemła: O konkursie Europan 9Konkurs Europan 9O konkursie Europan.

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o programie inwestycji m.st. Warszawy 2007-2012.Jacek Wojciechowicz: O programie inwestycji m.st. Warszawy 2007-2012Perspektywiczne spojrzenie na Warszawę. Rozmowa z Jerzym Kulikiem, dyrektorem Biura Rozwoju Miasta Urzędu m.st. WarszawyProgram rozwoju drogownictwaProgram rozwoju transportu publicznegoRozwój infrastruktury społecznej

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o meblach miejskich i przystankach.Marek Mikos: O meblach miejskich i przystankachDobrze umeblować Krakowskie Przedmieście. O meblach miejskich na Krakowskim Przedmieściu mówi Tomasz Gamdzyk, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni PublicznejUwagi o meblowaniu miasta. O projektowaniu mebli miejskich dla Krakowskiego Przedmieścia i nie tylko mówi prof. Jerzy PorębskiProjekt aranżacji ulicy Krakowskie PrzedmieścieMocny akcent warszawskich ulic i placów. O programie...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy 2007-2015.Mieczysław Reksnis: O strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy 2007-2015Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy na lata 2007-2015