Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  czyli o parku na Bemowie.Marek Szeniawski: O parku na BemowieStudium programowo-przestrzenne rejonu parku GórczewskaMarek Szeniawski: Park GórczewskaZapotrzebowanie na dobrze urządzoną przestrzeń. Rozmowa z architektem gminy Bemowo Elżbietą Szelińską i autorem studium programowo-przestrzennego parku Bemowo Krzysztofem Domaradzkim

 • Artykuł

  czyli o Robinsonach warszawskich.Władysław Sieroszewski: Niech mówią szczątki miastaJarosław Bobin: Warszawscy Robinsonowie - pierwsi i ostatni mieszkańcy zburzonego miasta

 • Artykuł

  czyli o projekcie Jazdowa.Marek Mikos: O projekcie JazdowaLech Kłosiewicz: Uwagi o architekturze parlamentarnejMarek Mikos: To są dolary i jużStudium zagospodarowania Jazdowa w Warszawie (opr. Andrzej Kiciński z zespołem)

 • Artykuł

  czyli w poszukiwaniu utraconego krajobrazu.Katarzyna Niekrasz: W poszukiwaniu utraconego krajobrazuLongin Majdecki: Tradycje kulturowe i przyszłość Doliny Służewskiej w WarszawieMałgorzata L. Woźniak: Dolina Służewska - pierwszy park ekologicznyAndrzej Szwoch: Potok Służewiecki - ważny element systemu kanalizacji warszawskiejIrena Bajerska: W poszukiwaniu utraconego krajobrazuKatarzyna Niekrasz: Nad taką sobie rzeczułką

 • Artykuł

  czyli mały aplauz w 1994.Dariusz Bartoszewicz: Mały aplauz w 1994Katafalk pieniądzaChińska WólkaDruga Japonia w WawrzeBiurowceDomy mieszkalneAplaus

 • Artykuł

  czyli o Międzynarodowych Studenckich Warsztatach Projektowych Pole Mokotowskie '93.Marek Mikos: O Międzynarodowych Studenckich Warsztatach Projektowych Pole Mokotowskie '93Bożena Wierzbicka: Pole Mokotowskie w Warszawie - rys historycznyJacek Skorupski: Pole Mokotowskie w systemach ekologicznych miastaElżbieta Myjak-Sokołowska: Założenia programu wyznacznikiem struktur przestrzennych Pola MokotowskiegoPrzemysław Wolski: Przyrodnicze kryteria projektowania krajobrazów miejskichKatarzyna...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o woli konkursów nie tylko na Woli.Henryk Drzewiecki: Wola konkursu na WoliBank jest jak monolit. Rozmowa z doradcą prezesa Powszechnego Banku Kredytowego Piotrem Urbańskim.Projekt centrali I Oddziału PBK SA w WarszawieProjekt z myszką. Rozmowa z Janem Fiszerem, autorem zwycięskiego projektuTeresa Kotaszewicz: Wielka Wola

 • Artykuł

  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego jest jedną z podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. adres:. ul. Marszałkowska 77/7900-683 Warszawa.

 • Artykuł

  Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/156/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej, obejmującego obszar...

 • Artykuł

  Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/156/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej, obejmującego obszar...

 • Artykuł

  Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/156/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej, obejmującego obszar...

 • Artykuł

  Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały Nr XCIII/2741/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa, obejmujący obszar, którego...

 • Artykuł

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy Nr XLIX/1500/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego, zawiadamiam o...

 • Artykuł

  próba.

 • Artykuł

  Nazwa projektu:.wystawa Architektura i Urbanistyka krajów Czwórki Wyszehradzkiej.

 • Artykuł

  . Opracowanie wykonała w 2009 r. specjalistyczna Pracownia Ochrony Środowiska Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA, na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. W opracowaniu, w oparciu o obowiązujące przepisy wspólnotowe i krajowe, wskazano tereny, na których realizacja nowych inwestycji może stwarzać potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania i przedmiotu ochrony obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Opracowanie składa się z części...

 • Artykuł

  czyli o warszawskim metrze.Marek Mikos: O warszawskim metrzeW stronę wyważonej klasyki i kolorystycznej harmonii. O projektowaniu stacji pierwszego odcinka metra mówi główny projektant architektury metra architekt Jasna Strzałkowska-RyszkaLech Kłosiewicz: Na otwarcie pierwszej linii metra w WarszawieCharakterystyka realizacyjna I linii metra w WarszawieDuma, radość i trema. Rozmowa z Generalnym Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Budowy Metra Bohdanem ZuniemKonstrukcja i metody budowy stacji...

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli nie od razu plac Saski zbudowano.Tadeusz Bernatowicz: Jest takie miejsce w Warszawie.Marek Mikos: Plac Piłsudskiego, niedokończona opowieśćTadeusz Bernatowicz: Plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - wartości historyczno-artystyczne i wnioski konserwatorskieStudium zagospodarowania placu J. Piłsudskiego w Warszawie.

 • Artykuł

  czyli o krajobrazie warszawskim.Marek Mikos: O krajobrazie warszawskimHenryk Drzewiecki: Dezintegracja czy integracja?Magdalena Staniszkis: Informacja o opracowaniu "Obszar krajobrazu warszawskiego"

 • Artykuł

  czyli o starej i nowej giełdzie.Konrad Kucza-Kuczyński: Centrum Giełdowe - uwagi na marginesie konkursuPowstanie Centrum Giełdowe. Rozmowa z prezesem Centrum Bankowo-Finansowego Robertem RzeszosiemO genezie powstania projektu Centrum Giełdowego i jego idei mówi Stanisław FiszerO projektowanym budynku Centrum Giełdowego, jego funkcji i układzie przestrzennym mówi Andrzej ChołdzyńskiProjekt koncepcyjny Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej w WarszawieTeresa Kotaszewicz: Bank przy placu Bankowym

 • Artykuł

  czyli o Pałacu Kultury i Nauki.Marek Mikos: O Pałacu Kultury i NaukiJózef Sigalin o powstaniu Pałacu Kultury i NaukiZ kroniki Pałacu Kultury i NaukiPałac? Niech żyje Pałac!

 • Artykuł

  czyli o wydarzeniu na placu Piłsudskiego.Marek Mikos: ChmuraO miasto trzeba walczyć. Rozmowa z Jackiem Damięckim, autorem Chmury

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli przestrzeń i klimat społeczny miasta do 1939 roku.Jan J. Milewski: Warszawa do 1939 - przestrzeń i klimat społeczny miastaRozmowy: Zbigniew Miecznikowski, prof. Jerzy Kondracki, Kordian Tarasiewicz

 • Artykuł

  Krajobraz Warszawski czyli o warszawskich konkursach architektonicznych z lat 1990–1993.Henryk Drzewiecki: O warszawskich konkursach architektonicznych z lat 1990–1993Siedziba Sądu NajwyższegoHotel przy pl. Trzech KrzyżyKoncepcja rozwoju ścisłego centrum WarszawyProjekt wstępnych warunków rozwoju obszaru do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łuku SiekierkowskiegoBiblioteka UniwersyteckaZagospodarowanie Portu PraskiegoCmentarz Komunalny PołudniowyProjekt koncepcyjny Centrum...

 • Artykuł

  czyli o architekturze warszawskich lokali.Wacław Konewko: Gastronomia warszawska od wirującego parkietu do bazarowych budek i z powrotemWacław Konewko: Architektura warszawskich lokali gastronomicznych - atomowy schron i XV-wieczne piwniceMarek Nowakowski: Klub angielski na FoksalRozmowa z architektami Wojciechem Szymborskim i Jackiem ZielonkąWacław Konewko: Piwiarnie po nowemu czyli pub na kornerzeWacław Konewko: Kuchnia warszawska i kuchnie w WarszawieRozmowa z architektem wnętrz Bogdanem...

 • Artykuł

  czyli o szansach zieleni warszawskiej. Teresa Krzemień: Zielono nam?.

 • Artykuł

  czyli o nowych pomysłach jak wypełniać urbanistyczną tkankę miasta.Marek Mikos: Urbanista - krawiec czy polityk?Centralny obszar Warszawy. Rozmowa z Małgorzatą Dudzińską, kierownikiem Biura Studiów i Analiz Centralnego Obszaru WarszawyMarek Mikos: Prawobrzeżne centrum Warszawy czyli o konkursie na zagospodarowanie Portu PraskiegoSzansa na rozwój. Rozmowa z architektami Tomaszem Gamdzykiem i Piotrem Trębaczem, członkami zespołu, który zwyciężył w konkursie na projekt zagospodarowania Portu...

 • Artykuł

  Ładniej! - czyli warszawska uchwała krajobrazowa.Od 5 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne warszawskiej uchwały krajobrazowej. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami tego dokumentu, który uporządkuje przestrzeń naszego miasta.Wygląd naszego otoczenia i sposób jego ukształtowania mają kluczowy wpływ na jakość życia i decydują o tym, jak czujemy się w danej przestrzeni. Estetykę Warszawy i innych polskich miast szpecą od lat wielkoformatowe płachty na elewacjach i niskiej...

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za konsekwentne tworzenie klimatu kompozycji parkowej ze starannie zakomponowaną architekturą eksponującą muzeum Wisły na zwieńczeniu Cypla.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za koncepcję umieszczenia muzeum Wisły na wodzie oraz wyraźną artykulację osi historycznych.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za pomysł wytworzenia wnętrza urbanistycznego wokół basenu portu oraz wskazanie możliwości aktywizacji obszaru Cypla poprzez powiązanie ul. Łazienkowskiej z przystankiem tramwaju wodnego.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za harmonijną kompozycję urbanistyczną i czytelne wyznaczenie stref funkcjonalnych.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za pomysł komponowania struktur architektonicznych nad powierzchnią wody a w szczególności za wprowadzenia uniesionych ciągów komunikacyjnych integrujących całość obszaru.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za intrygującą propozycję wprowadzenia organicznej kompozycji zabudowy obszaru oraz pomysł lokalizacji obiektów kubaturowych na wodzie.

 • Artykuł

  Praca w interesujący sposób podejmuje próbę wydobycia wartości przyrodniczych terenu przy jednoczesnym nacisku na trafne rozwiązania ekonomiczne zakładające zróżnicowan

 • Artykuł

  Praca proponuje klarowne urbanistycznie rozłożenie programu funkcjonalnego dla obszaru objętego Konkursem. Stosowna do miejsca, lapidarna struktura zabudowy wykorzystuje powierzchnie zieleni jako element kształtowania krajobrazu miejskiego.

 • Artykuł

  Praca w harmonijny i powściągliwy sposób określa dyspozycję form architektonicznych. Sąd konkursowy docenił propozycję zróżnicowania funkcji zagospodarowania terenu oraz aktywizacji obszaru poprzez wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej.

 • Artykuł

  Praca doceniona została za odważną propozycję stworzenia „ściany akustycznej” wzdłuż ul. Czerniakowskiej zapewniającej wyizolowanie przestrzeni przeznaczonej na rekreację i wypoczynek oraz za właściwy dla specyfiki miejsca dobór formy architektonicznej proponowanej zabudowy.

 • Artykuł

  Celem ogłoszonego w dniu 10 sierpnia, przez miasto stołeczne Warszawę, Konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego. Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi ma się stać punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru oraz do przygotowania oferty inwestycyjnej dla wspólnej realizacji przedsięwzięć...

 • Artykuł

  Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Andrzej Jakubiak Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach proceduralnych jest sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski ...

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi konkursami, których organizatorem było miasto stołeczne Warszawa.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za odważną próbę swobodnego rozwiązania układu komunikacyjnego, pozwalającą na zróżnicowane użytkowanie przestrzeni placu.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za interesującą koncepcję budowy „zielonej nawy” w przestrzeni placu.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za interesującą kompozycję placu o wrzecionowatej geometrii, podkreślającą oś kościoła.

 • Artykuł

  Wyróżnienie przyznano za interesujący pomysł organizacji trzech „wysp” w przestrzeni placu, budujących jego nową tożsamość.

 • Artykuł

  Nagrodę przyznano za jednoznaczność koncepcji, zakładającej strefowanie funkcjonalne placu przy ujednoliceniu form małej architektury. Zieleń jest komponowana w sposób wynikający z przyjętej idei, a interesujące jest także wprowadzenie zieleni niskiej w południowej części placu. W rozwiązaniu układu komunikacyjnego doceniono dostosowanie szerokości przekroju jezdni do funkcji placu.

 • Artykuł

  Nagrodę przyznano za jednoznaczne, czytelne rozwiązanie kompozycyjne, trafnie definiujące formę i charakter ważnego placu – elementu traktu królewskiego. Wykorzystane są w nim elementy zieleni wysokiej, budujące zielone pierzeje placu. Za cechę wyróżniającą pracę uznać także należy układ komunikacyjny (obwiednię), o kompozycji podporządkowanej głównej idei założenia oraz zapewniającej uspokojenie ruchu samochodowego w obrębie placu.

 • Artykuł

  pusty

 • Artykuł

  Nagrodę przyznano za jednoznaczne, czytelne rozwiązanie kompozycyjne, trafnie definiujące formę i charakter ważnego placu – elementu traktu królewskiego. Wykorzystane są w nim elementy zieleni wysokiej, budujące zielone pierzeje placu. Za cechę wyróżniającą pracę uznać także należy układ komunikacyjny (obwiednię), o kompozycji podporządkowanej głównej idei założenia oraz zapewniającej uspokojenie ruchu samochodowego w obrębie placu.

 • Artykuł

  konkurs plac Trzech Krzyży Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Dyrektor tego Biura. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo...

 • Artykuł

  .

 • Artykuł

  . Biuro Architektury i Planowania PrzestrzennegoUrzędu m.st. Warszawy. ul. Marszałkowska 77/7900-683 Warszawa.

 • Artykuł

  To jest jakis opis publikacji.

 • Artykuł

  puste

 • Artykuł

  Infolinia Urzędu m.st. Warszawy i formularz kontaktowy.Biura Urzędu m.st. WarszawyUrzędy dzielnic

 • Artykuł

  Kategorie spraw urzędowychAlfabetyczny spis spraw urzędowych

 • Artykuł

  Decyzje o warunkach zabudowyDecyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Artykuł

  Decyzja o pozwoleniu na budowęDecyzja o pozwoleniu na rozbiórkęZmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

 • Artykuł

  GP-0151/961/2007.Zarządzenie nr 961/2007Prezydenta miasta stołecznego Warszawyz dnia 14 listopada 2007w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz....

 • Artykuł

  Projekt „Przystanek Komunikacji Miejskiej” ma na celu wymianę wiat przystankowych w Warszawie przy udziale partnera prywatnego. Jest to pierwszy projekt m.st. Warszawy, którego podstawą jest Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. Dzięki tej współpracy, w Warszawie staną nowe, eleganckie wiaty przystankowe, które wpłyną na uporządkowanie przestrzeni publicznej w Warszawie. Do wymiany jest 1580 wiat w całej Warszawie. Około 625 przystanków zlokalizowanych w Śródmieściu i...

 • Artykuł

  Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej opiniuje projekty kolorystyk elewacji budynków na wniosek Wydziałów Architektury i Budownictwa dla Dzielnic lub administratorów czy zarządców nieruchomości.Nie wszystkie Dzielnice korzystają z możliwości pozyskania opinii Wydziału Estetyki. Należy podkreślić, że odpowiedzialność za jakość estetyczną projektów elewacji spoczywa w ogromnej mierze na projektancie i zamawiających te projekty właścicielach budynków. Opinie WEPP dotyczące kolorystyk wydawane...

 • Artykuł

  .Informacje Stołecznego Konserwatora ZabytkówGminna ewidencja zabytków.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:Rejestr i ewidencja zabytkówInformacja o ewidencji zabytkówUkłady urbanistyczne o wartości zabytkowej

 • Artykuł

  Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym rowu i kanału Zerzeńskiego jest opracowaniem wykonanym w 2008 r. na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

 • Artykuł

  Ekofizjografia Zakola WawerskiegoAnaliza obszarów Natura 2000 pod kątem ich potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Rysunki studium - załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z 26 sierpnia 2021 r. - ujednolicona forma załącznika nr 2 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r.

 • Artykuł

  Tekst studium - załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. - ujednolicona forma załącznika nr 1 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st.

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Wystawa „Strategia transportowa Warszawy”

 • Artykuł

  Wizualizacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i NaukiWizualizacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Powiśla Północnego

 • Artykuł
 • Artykuł

  Komitet Monitorujący został powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzeniem Nr 1949/2008 z dn. 8 sierpnia 2008 r., zmienionym Zarządzeniem nr 365/2011 z dn. 11 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 1797/2011 z dn. 25 listopada 2011 r., Zarządzeniem Nr 2534/2012 z dn. 15 maja 2012 r. i Zarządzeniem Nr 3518/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. Jego działalność oparta jest także o Regulamin pracy Komitetu Monitorującego przyjęty dnia 26 sierpnia 2008 r.