Wyniki wyszukiwania w klastrze Architektura

 • Artykuł

  W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy dbamy o to, aby wspierać seniorów, którzy chcą angażować się w działania na rzecz swojej okolicy, sąsiadów lub mieszkańców w podobnym wieku.

 • Artykuł

  Pod nazwą Lokalne Systemy Wsparcia kryją się dziesiątki różnego rodzaju działań, których celem jest wyrównanie szans najmłodszych i trochę starszych mieszkańców oraz mieszkanek rewitalizowanych dzielnic. Do skorzystania z warsztatów i porad zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku od 0-6 lat, dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych w wieku od 16-26 lat. Dla każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy specjalną ofertę.

 • Artykuł

  Nadawanie nazw warszawskim ulicom, placom i innym obiektom miejskim należy do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy. Obsługę formalno-techniczną spraw z zakresu nadawania nazw oraz ewidencję nazw obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Ustalanie numerów porządkowych i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest zadaniem gminy - m.st. Warszawy. Sprawy z zakresu ewidencji prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Numery porządkowe ustala się dla: budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i...

 • Artykuł

  Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej oraz Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta pełnią przede wszystkim rolę opiniotwórczą. Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem lokalizacji oraz formy istniejących lub planowanych w przestrzeni publicznej tymczasowych, niewielkich obiektów architektonicznych, a także pomników, upamiętnień, murali i innych dzieł sztuki. Wydział uzgadnia i opiniuje również projekty formy zewnętrznej budynków oraz projekty systemów...