Targówek - Informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Targówek nr XVIII/234/96 z dnia 15.02.1996

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 30 z dnia 19.09.1996 poz. 396

Obowiązuje od dnia: 20.10.1996 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Targówek nr VIII/73/99 z dnia 22.04.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 65 z dnia 26.07.1999 poz. 2163

Obowiązuje od dnia: 10.08.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Targówek nr VIII/74/99 z dnia 22.04.1999 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 65 z dnia 26.07.1999 poz. 2164

Obowiązuje od dnia: 10.08.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Targówek nr VIII/75/99 z dnia 22.04.1999 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 65 z dnia 26.07.1999 poz. 2165

Obowiązuje od dnia: 10.08.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Targówek nr VIII/75/99 z dnia 22.04.1999 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 104 z dnia 26.11.1999 poz. 2572

Obowiązuje od dnia: 11.12.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Gminy Warszawa-Targówek nr XX/227/00 z dnia 27.04.2000 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 98 z dnia 29.08.2000 poz. 969

Obowiązuje od dnia: 13.09.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Gminy Warszawa-Targówek nr XXXVIII/364/01 z dnia 26.04.2001 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 122 z dnia 18.07.2001 poz. 1644

Obowiązuje od dnia: 02.08.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Gminy Warszawa-Targówek nr XXXVIII/365/01 z dnia 26.04.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 168 z dnia 14.08.2001 poz. 2626

Obowiązuje od dnia: 29.08.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Gminy Warszawa-Targówek nr LIV/588/02 29.08.2002 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 288 z dnia 7.11.2002 poz. 7579

Obowiązuje od dnia: 22.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Gminy Warszawa-Targówek nr LV/626/02 03.10.2002 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 288 z dnia 7.11.2002 poz. 7583

Obowiązuje od dnia: 22.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2865/2006 z dnia 26.10.2006 zmieniona (sprostowanie błędu) uchwałami nr XXI/729/2007 z dnia 20.12.2007 i nr XL/1232/2008 z dnia 02.10.2008

 

Opublikowany: 
Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego nr 232 z dnia 16.11.2006 r. poz. 8576
Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 416
Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego nr 188 z dnia 4.11.2008 poz. 6772 

Obowiązuje od dnia: 17.12.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 902/09 z dnia 24.09.2009
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2117/15 z dnia 23.01.2019

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXIX/1191/2008 z dnia 28.08.2008 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 166 z dnia 30.09.2008 poz. 5912

Obowiązuje od dnia: 31.10.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/794/2012 z dnia 8.03.2012 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.04.2012 poz. 3560

Obowiązuje od dnia: 24.05.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1142/2012 z dnia 30.08.2012 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.09.2012 r. poz. 6543

Obowiązuje od dnia: 26.10.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIV/1533/2013 z dnia 18.04.2013 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6768

Obowiązuje od dnia: 18.07.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXIX/1014/2017 z dnia 19.01.2017 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 poz. 927

Obowiązuje od dnia: 15.02.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXIX/1015/2017 z dnia 19.01.2017 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 31.01.2017 poz. 928

Obowiązuje od dnia: 15.02.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVIII/1878/2018 z dnia 07.06.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.06.2018 poz. 6155 

Obowiązuje od dnia: 29.06.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIII/661/2019 z dnia 5.12.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 10.12.2019 poz. 14830

Obowiązuje od dnia: 25.12.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy, nr XLI/1257/2020 z dnia 3.12.2020

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 poz. 13088

Obowiązuje od dnia: 01.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVI/1961/2014 z dnia 13.02.2014

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVIII/2001/2014 z dnia 20.03.2014

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIII/2378/2014 z dnia 30.10.2014

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: Dawos Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2425/2014 z dnia 6.11.2014

Zbieranie wniosków do dnia 20.12.2017 r.

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 23.03.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXI/519/2015 z dnia 10.12.2015

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1187/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Zbieranie wniosków do dnia 29.06.2017 r. 

Wyłożenia:
I wyłożenie: 17.06.2021 r. - 15.07.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXI/519/2015 z dnia 10.12.2015

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1187/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Zbieranie wniosków do dnia 29.06.2017 r. 

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: Marta Szejnfeld

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXVII/1150/2020 z dnia 24.09.2020

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 17.05.2021 r.