Ulice Nowej Pragi - konkurs

Wizualizacja nagrody I - widok na ulice

Praga jest miejscem, gdzie życie sąsiedzkie toczy się w przestrzeni publicznej – dziś głównie w bramach i na wewnętrznych podwórkach. Jej klimat tworzą ludzie, którzy znają się od lat. Chcemy zachęcić mieszkanki i mieszkańców do korzystania również z ulicy, poprzez przekształcenie jej w woonerf. Nazwa pochodzi z języka niderlandzkiego, bo jest to rozwiązanie wynalezione i stosowane w Holandii, oznacza przestrzeń która łączy funkcje ulicy, deptaku, i parkingu , ruch jest tam uspokojony, a priorytet mają piesi i rowerzyści. Polskim odpowiednikiem słowa woonerf jest „podwórzec miejski”. Takie miejsca służą zacieśnianiu więzi między sąsiadami, ośmielają do wychodzenia na ulicę,  przystawania tam, prowadzenia rozmów. Na Pradze mogą również ułatwić nawiązywanie kontaktów między wieloletnimi mieszkańcami i tymi, którzy dopiero niedawno wybrali tę dzielnicę na swoje miejsce zamieszkania.

Typowa dla Pragi zabudowa to kamienice tworzące tzw. studnie, czyli miejsca z ograniczonym dostępem do światła, bez przestrzeni zielonych. Chcemy ułatwić mieszkankom i mieszkańcom dostęp do zieleni, dlatego w ramach projektu przebudowy ulicy Środkowej powstanie również podwórko o charakterze ogrodu, gdzie okoliczni lokatorzy będą mogli odpoczywać, umawiać się z sąsiadami na pogawędki, spędzać czas z dziećmi.

Wizualizacja nagrody I - oświetlenie na elewacji budynku

Koncepcja przekształcenia ulicy Środkowej w woonerf jest elementem szerszego projektu, zakładającego zagospodarowanie nie tylko tej ulicy ale także ul. Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Koncepcja powstała w ramach konkursu „Ulice Nowej Pragi”.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DLA ULICY ŚRODKOWEJ

Po zachodniej stronie ulicy Środkowej powstanie pas wysokiej zieleni w postaci  szpaleru drzew. W miejscach, gdzie  w parterach budynków znajdują się mieszkania, zieleń niska znajdzie się bezpośrednio przy budynku, tworząc kameralne ogródki. Dzięki temu lokatorzy zyskają widok na roślinność - kwitnące krzewy i wysokie trawy, zaś zabytkowe kamienice o najbardziej zdobionych fasadach, będą lepiej widoczne. Łatwiej też będzie zauważyć niezasłonięte drzewami sklepy  i punkty usługowe w parterach, zlokalizowane głównie po wschodniej stronie ulicy. Przesunięcie pasa niskiej zieleni pomoże uspokoić ruch samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo korzystania z woonerfu. 

MIEJSCA PARKINGOWE – stopniowe zmiany

Zmotoryzowani mieszkańcy zazwyczaj obawiają się, że przekształcenie ulicy w przestrzeń przyjazną pieszym   i rowerzystom zadziała na niekorzyść posiadaczy samochodów, bo zmniejszy się ilość miejsc parkingowych. Dlatego będziemy zmieniać ulicę stopniowo, wytyczając liczbę stanowisk postojowych w sposób elastyczny. Koncepcja konkursowa zakłada stworzenie 29 miejsc parkingowych* (w tym 5 dla niepełnosprawnych),

W miarę zmiany charakteru ulicy i uspokojenia ruchu mieszkańcy mogą zyskać w sąsiedztwie, zamiast miejsc parkingowych, ogródki kawiarniane i parklety (strefy do odpoczynku dla pieszych z miejskimi meblami, ławkami, koszami).

* Liczbę 29 miejsc parkingowych przyjęliśmy jako bazową, pozwoli utrzymać najbardziej przyjazny charakter ulicy; projekt może być dostosowywany do potrzeb mieszkańców na dalszym etapie prac, np. poprzez zamianę części przestrzeni zielonej na parking.

KOMUNIKACJA

Ulica Środkowa uspokoi się dzięki wprowadzeniu na niej ruchu jednokierunkowego. Jezdnia Środkowej zrówna się   z poziomem chodnika. Meandrujący między wyspami zieleni ciąg pieszo-rowerowo-samochodowy będzie mieć 5 metrów szerokości. Trasa wyznaczona w taki sposób, zmusza kierowców do zwolnienia tempa jazdy, dzięki czemu piesi są bezpieczniejsi. Ulica będzie oznakowana jako strefa zamieszkania.

Planujemy wprowadzenie podobnych rozwiązań także w innych miejscach Nowej Pragi, pomiędzy ulicami Targową, Aleją Solidarności, 11 Listopada i planowaną obwodnicą śródmiejską.

ROŚLINNOŚĆ

Wzdłuż ulicy powstanie pas zieleni. Między drzewami i krzewami znajdą się strefy o różnym przeznaczeniu: miejsca aktywności i miejsca parkingowe.

Oprócz szpalerów drzew, na ulicy pojawi się także zieleń niska – kompozycje kwitnących krzewów i wysokich traw, które zasłonią parkujące auta i będą wyglądać atrakcyjnie w okresie kwitnienia.

 MATERIAŁY

Ulica Środkowa ma charakter przestrzeni lokalnej, sąsiedzkiej, wykorzystywanej głównie przez  okolicznych mieszkańców. Jej główną ozdobą będzie roślinność. Dlatego materiały wykorzystane przy przebudowie mają mieć charakter neutralny, minimalistyczny. Strefa pieszo – jezdna będzie wyróżniona innym materiałem od strefy wyłącznie pieszej.  Drobny podział elementów jezdni ma nawiązywać do tradycyjnych praskich nawierzchni brukowych, lecz gładka powierzchnia ułatwi poruszanie się po nich rowerom oraz wszelkim wózkom. 

PLAC PRZY ULICY SZWEDZKIEJ

Niezabudowana przestrzeń przy skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej i Szwedzkiej, w pobliżu wejść do stacji metra i planowanego osiedla mieszkaniowego zmieni się. W centrum placu powstanie strefa spotkań, gdzie będą organizowane np. wydarzenia kulturalne czy projekcje filmowe. Na jego pierzejach staną nowe budynki o skali dostosowanej do obecnej zabudowy, z zielonymi dachami i lokalami usługowymi w parterach. Jedną z rozważanych opcji jest również lokalny bazar, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mogliby robić zakupy po drodze do pracy.

OGNISKO PRAGA

Teren ogniska to nie tylko budynki, lecz także zieleń i rozległe podwórko za bramą. Od kilku lat służy wszystkim chętnym jako plac zabaw, otwarty w godzinach pracy ogniska. Tak będzie nadal. Wzbogacimy plac o strefę piknikowo – edukacyjną z trawiastą nawierzchnią. Dzieci i młodzież będą mogły wykorzystywać to miejsce na różne sposoby – piknikować przy wspólnym stole, urządzać biwaki. Mini-boisko sportowe w sąsiedztwie oddzieli nieduża górka – dzięki temu odpoczywający w strefie piknikowej będą mogli czuć się bezpiecznie. 

SKWER 1

Dziś przestrzeń między ulicami Środkową, Kowieńską i 11 Listopada nieszczególnie zachęca do spędzania tam czasu. To skrzyżowanie z usytuowaną pośrodku stacją benzynową. Autorzy projektu przekształcenia tego terenu chcą usunąć stację i zastąpić ją pawilonem, w którym mógłby  znaleźć się m.in. warsztat naprawy rowerów czy przestrzeń dla kooperatywy spożywczej wraz ze strefą kawiarnianą.

SKWER 2

Zbieg ulic 11 Listopada, Konopackiej i Strzeleckiej jest dziś skrzyżowaniem z trawnikiem pośrodku. Dosadzimy tam nowe drzewa, tak by powstał atrakcyjny, zielony skwer z elementami mobilnej, małej architektury – jak stoły do tenisa czy stoły do gier. Pośrodku skweru znajdzie się zbiornik wodny w postaci płytkiej niecki lub fontanny, w okolicy którego,  w upalne dni,  przechodnie i mieszkańcy będą mogli przez chwilę odpocząć. W budynku po północnej stronie skweru, po przebudowie parteru, ma powstać lokal o charakterze gastronomiczno – kulturalnym (kawiarnia, klub matki itp.) z widokiem na zieleń. 

STRZELECKA

Rozważamy pozostawienie ulicy Strzeleckiej jako dwukierunkowej, lecz z ruchem rowerowym w przestrzeni jezdni   i przejściem dla pieszych na całej długości ulicy. Po zmianach zyska ona charakter zielonej alei, z dużą ilością krzewów i traw cieszących wzrok kierowców, pieszych i rowerzystów. Roślinność przesłoni miejsca parkingowe. Wzdłuż ulicy posadzimy dwa szpalery drzew, mieszczące się pomiędzy ciągami instalacji podziemnych. 

ROŚLINNOŚĆ

Każda z ulic będzie wyróżniać się innymi gatunkami zasadzonych przy niej drzew. Wybierzemy gatunki dostosowane do intensywnie użytkowanej przestrzeni miasta, zgodnie ze Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy. Na ulicy Środkowej od strony ciągu pieszo – jezdnego przewidujemy posadzenie  klonów czerwonych, od strony pierzei może pojawić się jarząb szwedzki. Taki dobór pozwoli na uzyskanie ciekawej gry kolorów, szczególnie jesienią, kiedy liście klonu nabierają intensywnego, czerwonego koloru, a wśród liści jarzębiny widoczne są czerwone owoce. Na ulicy Strzeleckiej zasadzone zostaną wiśnie osobliwe, kwitnące obficie wiosną. Wykorzystamy również istniejące rośliny.