Ursus - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2414/2022 z dnia 08.12.2022

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2022 poz. 14219

Obowiązuje od dnia: 12.01.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA VII SA/Wa 763/23 z dnia 05.09.2023 (brak informacji o prawomocności)

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXI/2662/2023 z dnia 25.05.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 05.06.2023 poz. 6841

Obowiązuje od dnia: 06.07.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

W związku z reformą planowania przestrzennego (nowelizacja z 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie podajemy obecnie prognozowanych terminów uchwalenia planów miejscowych.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:

Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu: 
nr LXXXIV/2731/2023 z dnia 06.07.2023

Zbieranie wniosków do dnia 13.11.2023 r.

Stan aktualizacji: 12.12.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu: 
nr LXXXIV/2733/2023 z dnia 06.07.2023

Zbieranie wniosków do dnia 13.11.2023 r.

Stan aktualizacji: 12.12.2023 r.