Ursynów - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr 520/98 z dnia 12.05.1998 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 35 z dnia 8.07.1998 poz. 116

Obowiązuje od dnia: 23.07.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 722/14 z dnia 2.10.2014
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 543/22 z dnia 7.06.2022

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr 165/99 z dnia 16.11.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 115 z dnia 29.12.1999 poz. 2726

Obowiązuje od dnia: 13.01.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2245/10 z dnia 17.05.2011
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1491/11 z dnia 29.12.2011
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1186/15 z dnia 9.07.2015
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 648/14 z dnia 31.07.2014
wyrok NSA sygn. akt II OSK 3053/14 z dnia 13.09.2016

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr 694/02 z dnia 12.03.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 99 z dnia 16.04.2002 poz. 2119

Obowiązuje od dnia: 01.05.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XVI/230/2003 z dnia 4.09.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 244 z dnia 18.09.2003 poz. 6404

Obowiązuje od dnia: 03.10.2003 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XI/317/2007 z dnia 14.06.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4063

Obowiązuje od dnia: 16.08.2007 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XX/679/2007 z dnia 6.12.2007  

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 266 z dnia 24.12.2007 poz. 9153

Obowiązuje od dnia: 08.01.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 793/16 z dnia 23.05.2016
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 318/19 z dnia 22.05.2019
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 1428/23 z dnia 23.08.2023
postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 2578/23 z dnia 06.12.2023
postanowienie NSA sygn. akt OZ 69/24 z dnia 13.02.2024 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XX/680/2007 z dnia 6.12.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 266 z dnia 24.12.2007 poz. 9154 

Obowiązuje od dnia: 08.01.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXIX/2239/2014 z dnia 28.08.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2014 poz. 8643

Obowiązuje od dnia: 28.09.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVI/652/2016 z dnia 21.04.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.05.2016 poz. 4474

Obowiązuje od dnia: 09.06.2016 r.

Plan w serwisie mapowym

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.102.2016.MO z dnia 24.05.2016

Wyroki:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1872/16 z dnia 22.11.2016
wyrok NSA sygn. akt II OSK 460/17 z dnia 06.06.2017
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 1041/21 z dnia 12.11.2021
postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 98/24 z dnia 09.02.2024
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 2527/23 z dnia 14.02.2024 r. (brak informacji o pramomocności)
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 2408/23 z dnia 17.04.2024 r. (brak informacji o prawomocności)

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LII/1279/2017 z dnia 6.07.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12.07.2017 poz. 6084

Obowiązuje od dnia: 27.07.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/346/2019 z dnia 4.07.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9004

Obowiązuje od dnia: 29.08.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1258/2020 z dnia 3.12.2020

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 poz. 13089

Obowiązuje od dnia: 27.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1457/2021 z dnia 15.04.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.04.2021 poz. 3748

Obowiązuje od dnia: 28.05.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1523/2021 z dnia 10.06.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.06.2021 poz. 5588

Obowiązuje od dnia: 03.08.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXI/2320/2022 z dnia 13.10.2022

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.10.2022 poz. 10905

Obowiązuje od dnia: 25.11.2022 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXI/2660/2023 z dnia 25.05.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 05.06.2023 poz. 6839

Obowiązuje od dnia: 20.06.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

W związku z reformą planowania przestrzennego (nowelizacja z 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie podajemy obecnie prognozowanych terminów uchwalenia planów miejscowych.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1541/2009 z dnia 19.03.2009

Inne uchwały:
nr LIII/1613/2021 z dnia 26.08.2021 (podział planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 05.03.2018 r. - 04.04.2018 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1541/2009 z dnia 19.03.2009

Inne uchwały:
nr LIII/1613/2021 z dnia 26.08.2021 (podział planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 05.03.2018 r. - 04.04.2018 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2664/2010 z dnia 23.09.2010

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010

Inne uchwały:
nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 (podział)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010

Inne uchwały:
nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 (podział)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/646/2012 z dnia 12.01.2012

Wyłożenia:
I wyłożenie: 07.10.2013 r. - 06.11.2013 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2428/2014 z dnia 6.11.2014

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza wniosków - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/2095/2018 z dnia 27.09.2018

Zbieranie wniosków do dnia 19.10.2020 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXV/698/2020 z dnia 16.01.2020

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LX/1943/2022 z dnia 17.02.2022

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXIX/2233/2022 z dnia 25.08.2022

Zbieranie wniosków do dnia 20.03.2023 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXI/2324/2022 z dnia 13.10.2022

Inne uchwały:
Nr XCIII/3101/2024 z dnia 11.01.2024 (zmiana granic)

Zbieranie wniosków do dnia 08.09.2023 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 13.05.2024 r. – 03.06.2024 r.

Stan aktualizacji: 06.05.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCII/2352/2014 z dnia 16.10.2014

Wyłożenia:
I wyłożenie: 14.09.2022 r. – 07.10.2022 r.
wykaz uwag

II wyłożenie: 15.04.2024 r. – 08.05.2024 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 07.06.2024 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca:

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr VII/134/2024 z dnia 04.07.2024

Stan aktualizacji: 08.07.2024 r.