Ursynów - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr 520/98 z dnia 15.05.1998 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 35 z dnia 8.07.1998 poz. 116

Obowiązuje od dnia: 23.07.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 722/14 z dnia 2.10.2014

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr 165/99 z dnia 16.11.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 115 z dnia 29.12.1999 poz. 2726

Obowiązuje od dnia: 13.01.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2245/10 z dnia 17.05.2011
wyrok WSA sygn. akt
 IV SA/Wa 1491/11 z dnia 29.12.2011
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1186/15 z dnia 9.07.2015
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 648/14 z dnia 31.07.2014

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr 694/02 z dnia 12.03.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 99 z dnia 16.04.2002 poz. 2119

Obowiązuje od dnia: 01.05.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XVI/230/2003 z dnia 4.09.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 244 z dnia 18.09.2003 poz. 6404

Obowiązuje od dnia: 03.10.2003 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XI/316/2007 z dnia 14.06.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4062 

Obowiązuje od dnia: 16.08.2007 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XI/317/2007 z dnia 14.06.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 149 z dnia 1.08.2007 poz. 4063

Obowiązuje od dnia: 16.08.2007 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XX/680/2007 z dnia 6.12.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 266 z dnia 24.12.2007 poz. 9154 

Obowiązuje od dnia: 08.01.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LI/1500/2013 z dnia 7.03.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.03.2013 poz. 3262

Obowiązuje od dnia: 19.04.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXIX/2239/2014 z dnia 28.08.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2014 poz. 8643

Obowiązuje od dnia: 28.09.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LII/1279/2017 z dnia 6.07.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12.07.2017 poz. 6084

Obowiązuje od dnia: 27.07.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIX/1902/2018 z dnia 14.06.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.06.2018 poz. 6382

Obowiązuje od dnia: 07.07.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/346/2019 z dnia 4.07.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 poz. 9004

Obowiązuje od dnia: 29.08.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1258/2020 z dnia 3.12.2020

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 poz. 13089

Obowiązuje od dnia: 27.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1457/2021 z dnia 15.04.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.04.2021 poz. 3748

Obowiązuje od dnia: 28.05.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1523/2021 z dnia 10.06.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.06.2021 poz. 5588

Obowiązuje od dnia: 03.08.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1512/2005 z dnia 8.07.2005

Inne uchwały:
nr XLVII/1267/2012 z dnia 22.11.2012 (podział)
nr L/1421/2013 z dnia 21.02.2013 (sprostowanie załącznika graficznego)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 12.10.2009 r. - 09.11.2009 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: Dawos Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1500/2009 z dnia 5.02.2009

Inne uchwały:
nr LXXIV/2289/2010 z dnia 18.03.2010 (sprostowanie błędu)
nr LVII/1481/2017 z dnia 16.11.2017 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 04.04.2012 r. - 09.05.2012 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: Gader Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1541/2009 z dnia 19.03.2009

Inne uchwały:
nr LIII/1613/2021 z dnia 26.08.2021 (podział planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 05.03.2018 r. - 04.04.2018 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 26.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: Gader Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1541/2009 z dnia 19.03.2009

Inne uchwały:
nr LIII/1613/2021 z dnia 26.08.2021 (podział planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 05.03.2018 r. - 04.04.2018 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 26.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2664/2010 z dnia 23.09.2010

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010

Inne uchwały:
nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010

Inne uchwały:
nr XXXI/783/2016 z dnia 7.07.2016 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: KAD Architekci oraz Gader Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/645/2012 z dnia 12.01.2012

Inne uchwały:
nr XIX/467/2019 z dnia 26.09.2019 (zmiana)

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/646/2012 z dnia 12.01.2012

Wyłożenia:
I wyłożenie: 07.10.2013 r. - 06.11.2013 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCII/2352/2014 z dnia 16.10.2014

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2428/2014 z dnia 6.11.2014

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wniosków - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/2095/2018 z dnia 27.09.2018

Zbieranie wniosków do dnia 19.10.2020 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

 

Wykonawca: Diana Polkowska Pracownia Projektowa dpp Design 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIX/468/2019 z dnia 26.09.2019

Inne uchwały:
nr LI/1565/2021 z dnia 8.07.2021 (zmiana granic)

Zbieranie wniosków do dnia 24.07.2020 r.

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 27.07.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXV/698/2020 z dnia 16.01.2020

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.