Wawer - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wawer nr 557/XLIX/01 z dnia 28.12.2001

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 27 z dnia 31.01.2002 poz. 621

Obowiązuje od dnia: 15.02.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2257/17 z dnia 15.02.2018

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXX/602/2004 z dnia 13.05.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3165

Obowiązuje od dnia: 05.06.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXX/604/2004 z dnia 13.05.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 130 z dnia 31.05.2004 poz. 3167

Obowiązuje od dnia: 15.06.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXII/2217/2006 z dnia 6.04.2006

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 104 z dnia 6.06.2006 poz. 3432

Obowiązuje od dnia: 21.06.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIII/1176/2012 z dnia 4.10.2012

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 poz. 7034

Obowiązuje od dnia: 22.11.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

[Plan unieważniony w całości]

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCII/2348/2014 z dnia 16.10.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 poz. 10695

Plan obowiązywał od dnia 28.12.2014 r. do dnia 22.06.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2439/20 z dnia 26.02.2021 
Wyrok NSA sygn. akt. II OSK 2704/18 z dnia 22.06.2021 - unieważnienie planu w całości
 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVI/1799/2018 z dnia 10.05.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.05.2018 poz. 5460

Obowiązuje od dnia: 19.06.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIV/2091/2018 z dnia 27.09.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.10.2018 poz. 9435

Obowiązuje od dnia: 05.11.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XVII/417/2019 z dnia 29.08.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.09.2019 poz. 10651

Obowiązuje od dnia: 12.10.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIII/732/2004 z dnia 8.07.2004

Inne uchwały:
nr XXX/644/2012 z dnia 12.01.2012 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 04.03.2010 r. - 02.04.2010 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2277/2006 z dnia 18.05.2006

Inne uchwały:
nr LV/....../2021 z dnia 14.10.2021 r. (podział planu)

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 14.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2277/2006 z dnia 18.05.2006

Inne uchwały:
nr LV/....../2021 z dnia 14.10.2021 r. (podział planu)

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 14.10.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXV/2276/2006 z dnia 18.05.2006 r.

Stan aktualizacji: 18.08.2021 r.

 


Plan uchwalony przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XCII/2348/2014 z dnia 16.10.2014

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 poz. 10695

Plan obowiązywał od dnia 28.12.2014 r. do dnia 22.06.2021 r.

Wyrok NSA sygn. akt. II OSK 2704/18 z dnia 22.06.2021 unieważnił plan w całości.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVII/2418/2006 z dnia 22.06.2006

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIV/2855/2006 z dnia 26.10.2006

Wyłożenia:
I wyłożenie: 11.02.2013 r. - 13.03.2013 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 10.03.2014 r. - 09.04.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w takcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIII/392/2007 z dnia 12.07.2007

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1671/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XXXVIII/1185/2020 z dnia 15.10.2020 (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Fersliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1672/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XV/350/2019 z dnia 04.07.2019 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 14.10.2013 r. - 13.11.2013 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1672/2009 z dnia 28.05.2009

Inne uchwały:
nr XV/350/2019 z dnia 04.07.2019 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 14.10.2013 r. - 13.11.2013 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXI/399/2011 z dnia 25.08.2011

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uchwalenia - zakończona

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:

Uchwała nr XCIV/2419/2014 z dnia 06.11.2014 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 18.01.2021 r. - 8.02.2021 r.
wykaz uwag

Plan uchwalony na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.10.2021 r.

Stan aktualizacji: 14.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXVI/895/2016 z dnia 20.10.2016

Zbieranie wniosków do dnia 16.06.2017 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr L/1220/2017 z dnia 8.06.2017

Zbieranie wniosków do dnia 04.10.2017 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVI/1404/2017 z dnia 19.10.2017

Inne uchwały:
nr LXX/1916/2018 z dnia 5.07.2018 (zmiana)

Zbieranie wniosków do dnia 18.01.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LX/1582/2018 z dnia 11.01.2018 

Zbieranie wniosków do dnia 25.04.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wniosków - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXX/1917/2018 z dnia 5.07.2018

Zbieranie wniosków do dnia 05.11.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIV/1359/2021 z dnia 18.02.2021

Stan aktualizacji: 25.02.2021 r.