Wesoła - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Miasta Wesoła nr 211/LX/98 z dnia 24.04.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 69 z dnia 7.12.1998 poz. 336

Obowiązuje od dnia: 22.12.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 254/15 z dnia 27.04.2015

Uchwała Rady Miasta Wesoła nr 157/XXII/2000 z dnia 25.02.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 45 z dnia 19.04.2000 poz. 446

Obowiązuje od dnia: 04.05.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Miasta Wesoła nr 211/XXVIII/2000 z dnia 6.10.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 151 z dnia 18.12.2000 poz. 1432

Obowiązuje od dnia: 02.01.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Miasta Wesoła nr 294/XXXVIII/2001 z dnia 30.08.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 191 z dnia 13.09.2001 poz. 3227

Obowiązuje od dnia: 28.09.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIII/394/2003 z dnia 18.12.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 330

Obowiązuje od dnia: 29.01.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1362/2013 z dnia 17.01.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8.02.2013 poz. 1495

Obowiązuje od dnia: 23.02.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007

Inne uchwały:
nr X/199/2019 z dnia 28.03.2019 (podział) 
nr XXXVII/1148/2020 z dnia 24.09.2020

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.06.2021 r. - 15.07.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 24.06.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007

Inne uchwały:
nr X/199/2019 z dnia 28.03.2019 (podział) 
nr XXXVII/1148/2020 z dnia 24.09.2020

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXI/724/2007 z dnia 20.12.2007

Inne uchwały:
nr X/199/2019 z dnia 28.03.2019 (podział) 
nr XXXVII/1148/2020 z dnia 24.09.2020

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BPRW S. A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXI/1670/2013 z dnia 11.07.2013

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIV/1358/2021 z dnia 18.02.2021

Stan aktualizacji: 25.02.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIV/1361/2021 z dnia 18.02.2021

Stan aktualizacji: 25.02.2021 r.