Wilanów - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 320 z dnia 24.02.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 22 z dnia 17.04.1998 poz. 69

Obowiązuje od dnia: 02.05.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2183/18 z dnia 5.04.2019

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 333 z dnia 8.05.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 35 z dnia 8.07.1998 poz. 115

Obowiązuje od dnia: 23.07.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 91 z dnia 25.05.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 98 z dnia 3.11.1999 poz. 2491

Obowiązuje od dnia: 18.11.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 92 z dnia 25.05.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 62 z dnia 19.07.1999 poz. 2107

Obowiązuje od dnia: 03.08.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 93 z dnia 25.05.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 62 z dnia 19.07.1999 poz. 2108

Obowiązuje od dnia: 03.08.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok NSA sygn. akt IV SA 3024/01 z dnia 2.04.2003

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 269 z dnia 29.06.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 92 z dnia 17.08.2000 poz. 909

Obowiązuje od dnia: 01.09.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 405 z dnia 18.01.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 52 z dnia 27.03.2001 poz. 496

Obowiązuje od dnia: 11.04.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 764/08 z dnia 29.07.2008
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 17/23 z dnia 15.06.2023
postanowienie WSA sygn. akt VII SAB/Wa 140/22 z dnia 12.01.2023 
postanowienie NSA sygn. akt II OSK 1221/23 z dnia 18.07.2023
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 2037/21 z dnia 17.12.2021
wyrok NSA sygn. akt II OSK 545/22 z dnia 15.11.2023

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 498 z dnia 11.12.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 276 z dnia 19.12.2001 poz. 7609

Obowiązuje od dnia: 03.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 749 z dnia 27.06.2002, zmieniona uchwałą nr 880 z dnia 29.08.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 259 z dnia 4.10.2002 poz. 6635

Obowiązuje od dnia: 19.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki:
wyrok NSA sygn. akt IV SA 4925-4928/02 z dnia 30.05.2003 
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 641/21  z dnia 16.06.2021 
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 640/23  z dnia 20.09.2023 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 883 z dnia 12.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 08.11.2002 poz. 7601

Obowiązuje od dnia: 23.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok NSA sygn. akt IV SA 4764/02 z dnia 19.08.2003
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 4275/02 z dnia 26.03.2004

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 884 z dnia 26.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 08.11.2002 poz. 7602

Obowiązuje od dnia: 23.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Rada Gminy Warszawa-Wilanów nr 886 z dnia 26.09.2002, zmieniona uchwałą nr 904 z dnia 8.10.2002

 

Opublikowany:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 08.11.2002 poz. 7603 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 296 z dnia 16.11.2002 poz. 7766

Obowiązuje od dnia: 23.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 1231/22 z dnia 13.10.2022

Uchwała Rady Rada Gminy Warszawa-Wilanów nr 887 z dnia 26.09.2002, zmieniona i sprostowana uchwałami nr 902 i 903 z dnia 8.10.2002

 

Opublikowany:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 289 z dnia 8.11.2002 poz. 7604
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 296 z dnia 16.11.2002 poz. 7764 i 7765

Obowiązuje od dnia: 23.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 1459/21 z dnia 26.10.2021
Wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 443/21 z dnia 11.08.2021

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 901 z dnia 8.10.2002, zmieniona (sprostowanie błędu) uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLIV/1395/2008 z dnia 27.11.2008

 

Opublikowany:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 296 z dnia 16.11.2002 poz. 7763
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 218 z dnia 17.12.2008 poz. 9290

Obowiązuje od dnia: 01.12.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok NSA sygn. akt IV SA 4975/02 z dnia 01.10.2003
Wyrok NSA sygn. akt IV SA 4976/02 z dnia 01.10.2003
Wyrok NSA sygn. akt IV SA 4977/02 z dnia 01.10.2003
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1983/17 z dnia 10.01.2018
Wyrok NSA sygn. akt II OSK 1872/18 z dnia 09.03.2021

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Wilanów nr 900 z dnia 8.10.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 292 z dnia 12.11.2002 poz. 7681

Obowiązuje od dnia: 27.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVIII/1993/2006 z dnia 9.02.2006

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 55 z dnia 21.03.2006 poz. 1734

Obowiązuje od dnia: 05.04.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 490/23 z dnia 05.07.2003

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXVII/2421/2006 z dnia 22.06.2006

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 146 z dnia 28.07.2006 poz. 4799 

Obowiązuje od dnia: 28.08.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXI/722/2007 z dnia 20.12.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 415

Obowiązuje od dnia: 10.03.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVII/2082/2009 z dnia 26.11.2009

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 221 z dnia 30.12.2009 poz. 7004

Obowiązuje od dnia: 30.01.2010 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/793/2012 z dnia 8.03.2012

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.04.2012 poz. 3559

Obowiązuje od dnia: 24.05.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1193/2012 z dnia 18.10.2012

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6.11.2012 poz. 7301

Obowiązuje od dnia: 07.12.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXI/1667/2013 z dnia 11.07.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.07.2013 poz. 8439

Obowiązuje od dnia: 26.08.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXX/2047/2014 z dnia 3.04.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16.04.2014 poz. 4114

Obowiązuje od dnia: 07.05.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCI/2322/2014 z dnia 25.09.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.10.2014 poz. 9741 

Obowiązuje od dnia: 17.11.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXII/1672/2018 z  dnia 1.03.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.03.2018 poz. 2506

Obowiązuje od dnia: 29.03.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2064/2018 z  dnia 30.08.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2018 poz. 8813

Obowiązuje od dnia: 20.10.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXII/972/2020 z dnia 02.07.2020 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.07.2020 poz. 7772

Obowiązuje od dnia: 24.08.2020 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXII/973/2020 z dnia 02.07.2020

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.07.2020 poz. 7773

Obowiązuje od dnia: 24.08.2020 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIV/2081/2022 z dnia 12.05.2022

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.05.2022 poz. 5927

Obowiązuje od dnia: 26.06.2022 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

W związku z reformą planowania przestrzennego (nowelizacja z 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie podajemy obecnie prognozowanych terminów uchwalenia planów miejscowych.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LII/1370/2005 z dnia 19.05.2005

Inne uchwały:
nr LXXII/1864/2013 z dnia 5.12.2013 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.03.2008 r. - 04.04.2008 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 04.01.2012 r. - 03.02.2012 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LII/1370/2005 z dnia 19.05.2005

Inne uchwały:
nr LXXII/1864/2013 z dnia 5.12.2013 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.03.2008 r. - 04.04.2008 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 04.01.2012 r. - 03.02.2012 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania (procedura naprawcza):
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIX/1192/2008 z dnia 28.08.2008

Inne uchwały:
nr LVII/1782/2009 z dnia 9.07.2009 (zmiana załącznika graficznego)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.


Plan mpzp. w rejonie Stawu Zawadowskiego został uchwalony dnia 15.05.2014 r. uchwałą nr LXXXII/2075/2014 z dnia 15.05.2014, która została unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr LEX.I.4131.74.2014.MO z dnia 17.06.2014 

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXV/2484/2010 z dnia 24.06.2010

Inne uchwały:
nr XV/258/2011 z dnia 12.05.2011 (sprostowanie błędu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 20.01.2014 r. - 19.02.2014 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 23.06.2014 r. - 23.07.2014 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLI/1143/2012 z dnia 30.08.2012

Wyłożenia:
I wyłożenie: 10.10.2016 r. - 09.11.2016 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2428/2014 z dnia 6.11.2014

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:
 

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu: =
nr LXXXII/2701/2023 z dnia 15.06.2023 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.