Włochy - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Włochy nr 423/XLVIII/98 z dnia 16.06.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 50 z dnia 2.09.1998 poz. 174

Obowiązuje od dnia: 17.09.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Włochy nr 62/XI/99 z dnia 9.06.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 97 z dnia 29.10.1999 poz. 2488

Obowiązuje od dnia: 13.11.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Włochy nr 337/XXXVI/2001 z dnia 29.11.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 178 z dnia 07.07.2002 poz. 3983

Obowiązuje od dnia: 22.07.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1119/2008 z dnia 10.07.2008

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 141 z dnia 18.08.2008 poz. 4981

Obowiązuje od dnia: 18.08.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1506/15 z dnia 15.10.2015

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIV/1371/2008 z dnia 27.11.2008, zmieniona (zmiana załącznika graficznego) uchwałą nr LXX/2188/2010 z dnia 14.01.2010

 

Opublikowany: 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 218 z dnia 17.12.2008 poz. 9289
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 38 z dnia 22.02.2010 poz. 526

Obowiązuje od dnia: 17.01.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXX/642/2012 z dnia 12.01.2012

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.03.2012 poz. 2213

Obowiązuje od dnia: 05.04.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXIX/2239/2014 z dnia 28.08.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.09.2014 poz. 8643

Obowiązuje od dnia: 28.09.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXII/1673/2018 z dnia 1.03.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.03.2018 poz. 2507

Obowiązuje od dnia: 29.03.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr IX/163/2019 z dnia 7.03.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.03.2019 poz. 3624

Obowiązuje od dnia: 19.04.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/269/2019 z dnia 30.05.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.06.2019 poz. 7480

Obowiązuje od dnia: 25.07.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1540/2009 z dnia 19.03.2009

Inne uchwały:
nr LXXXIV/2141/2014 z dnia 26.06.2014 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 07.12.2011 r. - 20.01.2012 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 22.04.2013 r. - 24.05.2013 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXII/1898/2009 z dnia 17.09.2009

Wyłożenia:
I wyłożenie: 09.09.2013 r. - 09.10.2013 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 19.12.2016 r. - 25.01.2017 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIII/2741/2010 z dnia 21.10.2010

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 26.05.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIII/2108/2014 z dnia 5.06.2014

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Budplan Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXV/2211/2014 z dnia 3.07.2014

Zbieranie wniosków do dnia 11.06.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: KAD Architekci oraz Gader Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIX/2241/2014 z dnia 28.08.2014

Inne uchwały:
LV/......./2021 z dnia 14.10.2021 r. (podział planu)

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 14.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: KAD Architekci oraz Gader Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIX/2241/2014 z dnia 28.08.2014

Inne uchwały:
LV/......./2021 z dnia 14.10.2021 r. (podział planu)

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 14.10.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2313/2014 z dnia 11.09.2014

Zbieranie wniosków do dnia 30.11.2016 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXV/1068/2020 z dnia 27.08.2020 

Zbieranie wniosków do dnia 4.06.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXVIII/1184/2020 z dnia 15.10.2020

Zbieranie wniosków do dnia 4.06.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.