Wola - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LX/1830/2009 z dnia 27.08.2009

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 143 z dnia 14.09.2009 poz. 4337

Obowiązuje od dnia: 15.10.2009 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2738/2010 z dnia 21.10.2010

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 206 z dnia 13.12.2009 poz. 6045

Obowiązuje od dnia: 22.01.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VIII/138/2011 z dnia 27.01.2011

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 z dnia 18.02.2011 poz. 631

Obowiązuje od dnia: 21.03.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/825/2016 z dnia 25.08.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7.09.2016 poz. 7861

Obowiązuje od dnia: 08.10.2016 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/893/2016 z dnia 20.10.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 poz. 9664

Obowiązuje od dnia: 15.12.2016 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1507/2017 z dnia 30.11.2017

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.12.2017 poz. 11790

Obowiązuje od dnia: 26.12.2017 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVII/1855/2018 z dnia 24.05.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 4.06.2018 poz. 5831 

Obowiązuje od dnia: 19.06.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr II/27/2018 z dnia 6.12.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2018 poz. 12654

Obowiązuje od dnia: 30.12.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr II/28/2018 z dnia 6.12.2018 

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2018 poz. 12655

Obowiązuje od dnia: 15.01.2019 r.

Plan w serwisie mapowym


[unieważniony w całości] 
Mpzp. rejonu ulicy Żelaznej - część północna C

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/972/2016 z dnia 15.12.2016

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2016 poz. 11797

Obowiązuje od dnia: ----------------

Plan w serwisie mapowym

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.1431.251.2016.MO z dnia 18.01.2017

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVIII/539/2004 z dnia 15.04.2004

Inne uchwały:
nr XIII/271/2019 z dnia 30.05.2019 (podział)
nr XIX/470/2019 z dnia 26.09.2019 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.03.2014 r. - 23.04.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVIII/539/2004 z dnia 15.04.2004

Inne uchwały:
nr XIII/271/2019 z dnia 30.05.2019 (podział)
nr XIX/470/2019 z dnia 26.09.2019 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.03.2014 r. - 23.04.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVIII/539/2004 z dnia 15.04.2004

Inne uchwały:
nr XIII/271/2019 z dnia 30.05.2019 (podział)
nr XIX/470/2019 z dnia 26.09.2019 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.03.2014 r. - 23.04.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVIII/539/2004 z dnia 15.04.2004

Inne uchwały:
nr XIII/271/2019 z dnia 30.05.2019 (podział)
nr XIX/470/2019 z dnia 26.09.2019 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.03.2014 r. - 23.04.2014 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIII/734/2004 z dnia 8.07.2004

Inne uchwały:
nr XIX/644/2007 z dnia 22.11.2007 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 06.04.2011 r. - 06.05.2011 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 17.09.2012 r. - 17.10.2012 r. 
wykaz uwag
III wyłożenie: 15.06.2018 r. - 13.07.2018 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 12.07.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIV/234/2011 z dnia 14.04.2011

Inne uchwały:
nr XVIII/368/2011 z dnia 28.06.2011 (sprostowanie błędu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 02.11.2015 r. - 09.12.2015 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 23.11.2020 r. - 14.12.2020 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIX/1364/2013 z dnia 17.01.2013

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Dawos Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIX/2243/2014 z dnia 28.08.2014

Zbieranie wniosków do dnia 19.12.2016 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 23.11.2020 r. - 13.12.2020 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 24.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wniosków - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIX/2246/2014 z dnia 28.08.2014

Zbieranie wniosków do dnia 20.07.2018 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XVIII/406/2015 z dnia 15.10.2015

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca:

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/2097/2018 z dnia 27.09.2018

Inne uchwały:
nr XXVII/775/2020 z dnia 27.02.2020 r. (zmiana granic)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: GARD - Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XVII/418/2019 z dnia 29.08.2019

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIV/1360/2021 z dnia 18.02.2021

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 19.02.2021 r.