Wsparcie Przedsiębiorczości

Realizacja Programu Rewitalizacji ma doprowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego i  wyrównania szans rozwojowych prawobrzeżnych  obszarów Warszawy: Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w części zidentyfikowanych jako kryzysowe. Podnosimy więc ich atrakcyjność nie tylko dla mieszańców i mieszkanek, ale także dla  inwestorów i przedsiębiorców. Inwestujemy w infrastrukturę, porządkujemy przestrzeń publiczną, remontujemy i modernizujemy budynki, zamieniamy pustostany w pełnowartościowe przestrzenie, gdzie można prowadzić działalność gospodarczą ,upraszczamy procedury najmu lokali użytkowych, wspieramy rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. W ścisłej współpracy z mieszkańcami i mieszkankami oraz przyszłymi najemcami tworzymy programy instytucji, które będą łączyć działalność komercyjną z działalnością społeczną, niedochodową, potrzebną i korzystną dla okolicy.

Miasto Stołeczne Warszawa stara się ułatwić  przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w stolicy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą  lub rzemieślnikiem - przydatne informacje znajdziesz na stronie Miasta poświęconej biznesowi i innowacjom oraz Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Jeśli jesteś właścicielem zabytku i chciałbyś złożyć wniosek o dotację na jego remont – wszelkie informacje znajdziesz na stronie Biura Stołecznego  Konserwatora Zabytków.

Wyróżnione wydarzenia

  • Handlowe ulice Pragi

    Pełne ruchu ulice, przy których prężnie działać będą sklepy i zakłady usługowe różnych branż, odpowiadające potrzebom mieszkańców to nowy projekt mający na celu ożywienie poszczególnych kwartałów miasta. Pierwsze takie ulice powstaną na Pradze.

  • Liderki obszaru

    W ramach wspierania ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji, w związku z realizacją projektu unijnego swoje działania prowadziły tzw. Liderki Obszaru, tj. przedstawicielki Urzędu m.st. Warszawy, które pracowały w terenie, by rozpoznać potrzeby lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników.

  • Młyn Michla

    Zmieniamy zabytkowy spichlerz w Praski Dom Rzemiosła. Po remoncie zabytkowego spichlerza pozostałego z dawnego kompleksu młyńskiego Michla przy ul. Objazdowej 2 rzemieślnicy będą mogli wynajmować tam pracownie.