Żoliborz - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 834/LXVIII/01 z dnia 4.10.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 237 z dnia 7.11.2001 poz. 4386

Obowiązuje od dnia: 22.11.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 1899/LXXXII/02 z dnia 19.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 260 z dnia 15.10.2002 poz. 6671

Obowiązuje od dnia: 30.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum, nr 2067/LXXXIII/02 z dnia 10.10.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 284 z dnia 4.11.2002 poz. 7461

Obowiązuje od dnia: 19.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2321/12 z dnia 16.01.2013

Uchwała Rady m.st. Warszawy, nr XXXII/692/2004 z dnia 24.06.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 188 z dnia 29.07.2004 poz. 4950

Obowiązuje od dnia: 13.08.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXI/719/2007 z dnia 20.12.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 2320

Obowiązuje od dnia: 10.03.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXI/720/2007 z dnia 20.12.2007

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12 z dnia 8.02.2008 poz. 2345

Obowiązuje od dnia: 04.09.2008 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VIII/138/2011 z dnia 27.01.2011

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 19 z dnia 18.02.2011 poz. 631

Obowiązuje od dnia: 21.03.2011 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXV/1777/2018 z dnia 19.04.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27.04.2018 poz. 4701

Obowiązuje od dnia: 28.05.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/1916/2014 z dnia 16.01.2014 

Wyłożenia:
I wyłożenie: 06.10.2021 r. - 27.10.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 28.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XVIII/406/2015 z dnia 15.10.2015

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XVIII/407/2015 z dnia 15.10.2015

Inne uchwały:
nr XXX/864/2020 z dnia 14.05.2020 (zmiany redakcyjne)

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:

Faza wniosków - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLIV/1360/2021 z dnia 18.02.2021

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.